Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Základní škola Lomnice  

Základní umělecká škola

Hudební obor

Nabízíme výuku hry na tyto nástroje:

  • Klavír
  • Elektrické klávesové nástroje
  • Kytara
  • Bicí
  • Trubka
  • Flétna
  • Sólový zpěv

Taneční obor

Jak to u nás chodí

S názvem základní umělecká škola (ZUŠ) se jistě setkal téměř každý. Vždyť jedna taková je i součástí Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Lomnice. ne každý však ale ví, co se pod tímto názvem skrývá. Ať už někdo chodí „na klavír“, do „hudebky“ nebo „zušky“, všichni navštěvují stejnou školu. Ano, školu. ZUŠka je škola zřizovaná obcí nebo krajem na základě školského zákona (561/2004 Sb.), ve které žáci a studenti získávají základy vzdělání v uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Základní umělecké školy poskytují systematické a dlouhodobé studium ve zvoleném oboru, rozvíjejí umělecké nadání žáků, připravují žáky nejen na amatérskou uměleckou dráhu, ale také na konzervatoře, střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

V Lomnici jsou otevřeny obory hudební a taneční s celkovou kapacitou 60 žáků. V hudebním oboru nabízí studium hry na klavír, keyboard, kytaru, zobcovou flétnu, trubku a zpěv. Studium se člení na přípravné studium, základní studium I. stupně, základní studium II. stupně a studium pro dospělé. Přípravné studium je určeno dětem do 7 let a trvá nejvýše dva roky. Základní studium I. stupně je pro žáky od 7 let a má sedm ročníků, následuje základní studium II. stupně, které je čtyřleté.

O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky, doporučení učitele a úspěšně vykonané talentové zkoušky. Ty probíhají obvykle v červnu. Žáci jsou přijímáni na celou dobu studia, nemusí se tedy přihlašovat každým rokem znova. Studium I. a II. stupně se ukončuje absolventským vystoupením. Jestliže se žák rozhodne ukončit studium dříve, podá on nebo jeho zákonný zástupce písemnou odhlášku, a to jen na konci pololetí nebo školního roku.

V hudebním oboru si žáci zvolí jedno ze studijních zaměření, tedy hru na některý hudební nástroj. Kromě výuky hry na nástroj ještě žáci povinně navštěvují v přípravném studiu předmět přípravná hudební výchova a v 1. - 5. ročníku základního studia I. stupně předmět hudební nauka. Záleží nám na tom, aby žáci mohli své znalosti a dovednosti uplatnit také v praxi. Starší žáci hrají v komorním seskupení nebo souboru, pořádáme různá vystoupení pro veřejnost, žáci se mohou účastnit soutěží, atd.

Základní umělecká škola má velký podíl na utváření pozitivních postojů žáků a kultivaci jejich osobnosti. Tak je to také zakotveno v novém Školním vzdělávacím programu, podle kterého začínáme od školního roku 2012/2013 vyučovat. Tento vzdělávací program je k nahlédnutí na webových stránkách školy www.zslomnice.cz.

Snad už lze jen dodat, že „cvičení dělá mistra“, a bez poctivé domácí přípravy se žádný talent dostatečně nerozvine. Přeji všem žákům i jejich rodičům mnoho sil a trpělivosti při rozvíjení jejich uměleckého nadání a učitelům samé dobré žáky.

Bc. Kateřina Kessnerová, vedoucí učitelka ZUŠ

Fotogalerie

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Základní umělecká škola Základní umělecká škola Základní umělecká škola Základní umělecká škola