Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Základní škola

Instrukce pro rodiče k novému školnímu roku

1. září 2022

  • zahájení v 7.55 hod. ve třídách
  • 8.30 hod. – slavnostní zahájení na školním hřišti, příchod žáků 1. třídy a přípravné třídy
  • konec výuky po skončení slavnostního zahájení cca 9.00 hod.
  • výdej obědů od 10.00 hod. (všichni žáci jsou automaticky přihlášeni 1. 9. na oběd) – žáci, kteří budou chodit ve škole na obědy, si vyzvednou přihlášku k odebírání stravy u vedoucí jídelny p. Pavlíčkové
  • družina je v provozu od 6.30 hod. do 16.00 hod. (přihlášky do družiny vyzvednout u p. Mgr. Suchomelové) – žáci, kteří půjdou do družiny, musí mít přezůvky

2. a 5. září 2022

  • rozvrh bude zveřejněn v systému Edookit
  • žáci již mají přezůvky a psací potřeby, budou jim přiděleny klíče od šatních skříněk
  • žáci 1. stupně budou končit po 4 vyučovací hodině (program dle třídního učitele)
  • žáci 2. stupně budou končit po 5 vyučovací hodině (program dle třídního učitele)

od 6. září 2022

  • žáci se učí dle rozvrhu

Žáci 1. stupně, kteří budou chtít chodit na hodiny Náboženství, musí odevzdat přihlášku do 5. září třídnímu učiteli.