Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Základní škola

Kontakty na třídní učitele, konzultační hodiny pro žáky

1.A Mgr. Hana Fajtlová fajtlova@zslomnice.cz Úterý 12:30-13:30
1.B Mgr. Martina Tomanová tomanova@zslomnice.cz Pátek 11:25 - 12:10
2.A Mgr. Radmila Holcnerová holcnerova@zslomnice.cz Úterý 12:20 - 13:05
2.B Mgr. Jana Feiferová feiferova.jana@zslomnice.cz Úterý 11:25 - 12:10
3.A Mgr. et Mgr. Eva Čechová cechova@zslomnice.cz Čtvrtek 13:10 - 13:55
3.B Mgr. Eva Vítková vitkova@zslomnice.cz Pondělí 12:20 - 13:05
4.A Mgr. Petra Novotná novotna@zslomnice.cz Středa 13:10 - 13:55
4.B Mgr. Ph.D. Eva Nečesalová necesalova@zslomnice.cz Pondělí 12:20 - 13:05
5.A Mgr. Ing. Eva Němcová nemcova@zslomnice.cz Pondělí 13:10 - 13:55
5.B Mgr. Lenka Novotná novotnalenka@zslomnice.cz Pondělí 12:20 - 13:05
6. Mgr. Andrea Slováková slovakova@zslomnice Čtvrtek 13:10 - 13:55
7. Mgr. Miloš Černý cerny@zslomnice.cz Pondělí 13:10 - 13:55
8. Mgr. Barbora Klímová klimova@zslomnice.cz Středa 13:10 - 13:55
9. Mgr. Marcela Mašková maskova@zslomnice Pondělí 13:10 - 13:55
SPT Mgr. Marie Krejčí krejci@zslomnice.cz Pondělí 12:20 - 13:05
Bc. Iva Hejtmánková hejtmankova@zslomnice.cz Pondělí 13:10 - 13:55
přípravná třída Kristýna Lepková lepkova@zslomnice.cz  

Kontakty na netřídní učitele, konzultační hodiny pro žáky

Mgr. Anežka Bednaříková bednarikova@zslomnice.cz Úterý 12:20 - 13:05
Mgr. Kamila Bytešniková bytesnikova@zslomnice.cz Úterý 13.10 - 13.55
Mgr. Ivanka Krejčí krejciivanka@zslomnice.cz Úterý 12:20 - 13:05
Mgr. Veronika Chludilová chludilova@zslomnice.cz Úterý 13.10 - 13.55
Mgr. Barbora Pavlišová pavlisova@zslomnice.cz Pondělí 13:10 -13:55
Mgr. Helena Hegarová reditel@zslomnice.cz kdykoliv po domluvě
Mgr. Hana Pokorná pokorna@zslomnice.cz Čtvrtek 12.20 - 13.05
Mgr. Dušan Kíni kini@zslomnice.cz Pondělí 13.10 - 13.55

Kontakty na školní poradenské pracoviště, konzultační hodiny pro rodiče a žáky

Vedoucí ŠPP, výchovný poradce Mgr. Lenka Novotná novotnalenka@zslomnice.cz  čtvrtek 12.20 - 13.05 
Speciální pedagog Mgr. Ivanka Krejčí krejciivanka@zslomnice.cz  středa 13.10 - 13.55
Speciální pedagog Mgr. Marie Krejčí krejci@zslomnice.cz  středa 13.15 - 14.00
Školní psycholog Mgr.Alena Šešulková sesulkova@zslomnice.cz  kdykoliv po domluvě
Karierní poradce Mgr. Marcela Mašková maskova@zslomnice.cz  čtvrtek 12.20 - 13.05
Metodik prevence Mgr., Bc. Dušan Kíni kini@zslomnice.cz  kdykoliv po domluvě

Kontakty na asistenty pedagoga

1.A, ŠD Renata Brabcová brabcova@zslomnice.cz
3.B Kateřina Pochopová pochopova@zslomnice.cz
4.B Monika Vlachová vlachova.monika@zslomnice.cz
6. Silvie Kosířová kosirova@zslomnice.cz
6. Lucie Fojtíková fojtikova@zslomnice.cz
9. Lenka Dítětová ditetova@zslomnice.cz
SPT Martina Mrázková mrazkova@zslomnice.cz
PT, ŠD, 9. Kristýna Zedová zedova@zslomnice.cz

Instrukce pro rodiče k novému školnímu roku

Organizace prvního školního týdne:

4. 9. 

 • vstup do budovy pro žáky 2. – 9. roč. od 7.30 hod.
 • 7.45 – 8.30 přivítání s třídními učiteli ve třídách
 • 8.30 krátké slavnostní společné zahájení školního roku na školním hřišti. V případě nepříznivého počasí se společné zahájení na hřišti ruší, přivítání proběhne individuálně ve třídách.
 • Po ukončení zahájení odchází žáci 2. – 9. ročníku domů, případně do školní družiny.
 • Žáci 1. tříd a přípravné třídy budou mít třídní schůzku.
 • Informaci k času vydávání obědů zašle všem příští týden vedoucí školní jídelny p. Pavlíčková – případně se s dotazy ke stravování obracejte přímo na ni.

5. – 7. 9. 

 • vstup do budovy pro žáky od 7. 15 hodin
 • 1. stupeň 4 vyučovací hodiny
 • 2. stupeň 5 vyučovacích hodin

Do 6. září odevzdat přihlášky do náboženství.

Od 8. 9.

 • vstup do budovy od 7. 15 hodin
 • výuka dle rozvrhu

Školní družina bude v běžném provozu od 4. 9. – přihlášky vydává vedoucí ŠD Mgr. Suchomelová

Ve dnech 5.-7.9. 2023 budou žáci se svými třídními učiteli v tomto režimu:

 • 1.tř.: 5.9. – 2h, 6.9. – 3h, 7.9. – 4h
 • 2.-5.tř., SPT, PT: 4 vyučovací hodiny
 • 6.-9.tř.: 5 vyučovacích hodin
 • V pátek 8.9. se učíme podle rozvrhu.