Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Základní škola Lomnice  

 

Aktuality

Zahájení výuky 3. – 9. ročníku

Vážení rodiče,

od pondělí 30. 11. 2020 bude zahájena prezenční výuka pro 3., 4., 5. a 9 ročník.
6., 7. a 8 třída bude mít střídavou výuku (prezenční/distanční). V lichém týdnu začne prezenční výuka u 7. a 8. třídy, v sudém týdnu u 6. třídy.
Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu v kmenových třídách. Pro třídy s distanční výukou bude vytvořen nový rozvrh.

 • vstup do budovy ZŠ od 7.30 hod.
 • ranní družina nebude v provozu, odpolední do 16.00 hod.
 • vstup do budovy školy umožněn pouze pro žáky a zaměstnance
 • školní jídelna bude v provozu, do 27. 11. je nutné žákům předem přihlásit obědy

Po celou dobu pobytu žáka ve škole je povinnost nosit nasazenou roušku (doporučujeme mít náhradní). V případě příznaků infekčního onemocnění neposílejte děti do školy. Pokud se příznaky projeví během pobytu ve škole, budou rodiče vyzvání k převzetí dítěte.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

Zahájení výuky 1. a 2. ročníku a SPT

Vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 bude zahájena prezenční výuka žáků 1. a 2. třídy ZŠ a speciální třídy.

 • vstup do budovy ZŠ od 7.30 hod. (ranní družina nebude v provozu)
 • vstup do budovy školy umožněn pouze pro žáky a zaměstnance
 • výuka dle rozvrhu v kmenových třídách
 • školní jídelna bude v provozu, je nutné žákům předem přihlásit obědy
 • provoz školní družiny zajištěn do 16.00 hod.

Po celou dobu pobytu žáka ve škole je povinnost nosit nasazenou roušku (doporučujeme mít náhradní). V případě příznaků infekčního onemocnění neposílejte děti do školy. Pokud se příznaky projeví během pobytu ve škole, budou rodiče vyzvání k převzetí dítěte.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

10 tipů pro rodiče během distanční výuky

10 tipů pro rodiče během distanční výuky

Verze pro tisk (pdf, 36 kB)

Uzavření MŠ

Vážení rodiče,
na základě aktuálního potvrzení nákazy COVID-19 u našich zaměstnanců a po následné konzultaci s KHS v Blansku bude dočasně na 12 dní uzavřen provoz MŠ.

MŠ bude v době od čtvrtka 5. 11. - do úterý 17. 11. 2020

UZAVŘENA

Děti se vrátí do MŠ ve středu 18. 11. 2020.

 • přebírání a předávání dětí bude probíhat stejným způsobem jako doposud
 • ráno bude nadále probíhat hygienický filtr dětí (tj. dítě musí nastoupit zcela bez jakýchkoliv příznaků nemoci - zvýšené teploty, kašle, rýmy, kýchání, průjmu)
 • děti se vrátí podle zařazení do svých běžných tříd
 • všem dětem bude do konce listopadu odhlášena strava
 • před nástupem dítěte do MŠ (nejpozději v pondělí 16. 11. do 10:00 hod.) - je nutné si stravu opět přihlásit

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

Zájmové kroužky 2020/2021

Z důvodu omezeného provozu v prostorách základní školy dojde k posunu zahájení činnosti
zájmových kroužků. O nabídce a termínech budete včas informováni.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

 Zákaz vstupu

Od 10. 9. 2020 do odvolání platí ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY MIMO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE.

Ve společných prostorách školy (kromě tříd) platí povinnost nosit roušku přes ústa a nos.

Hygienická a protiepidemická pravidla

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Z těchto důvodů je ze strany MŠMT nastaven následující manuál:

 • Při příchodu žáka do školy jsou patrné příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, …) - pokud je přítomen zákonný zástupce, žák není vpuštěn do budovy školy.
 • Pokud není přítomen zákonný zástupce, nebo se příznaky objeví během dne, žák je izolován od kolektivu, je informován zákonný zástupce a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka.

Ve všech případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě, že jsou přetrvávající příznaky chronického nebo alergického původu, žákovi je umožněn vstup do školy pouze tehdy, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

Děkovný certifikát za podporu projektu Život dětem

Více informací ...

Diplom za 1. místo v krajském kole soutěže WOCABEE

Diplom za 1. místo v krajském kole soutěže WOCABEE

Vítězství v celonárodní soutěži cizích jazyků WocaBee

Žáci 8. třídy spolu s paní učitelkou Bednaříkovou zvítězili v krajském kole celonárodní soutěže v anglickém jazyce a postupují do celostátního kola Wocabee šampionát.

Více informací ...

PRAVIDLA ONLINE UČENÍ Z POHLEDU ŽÁKA

Informační leták (pdf, 1 MB)

Pravidla online učení