Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Aktuality

Den jazyků

Den jazyků

Plavčík

Hledáme kvalifikovaného plavčíka pro provoz bazénu při ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice, a to od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022, každý pátek a sobotu od 17.00 do 20.00.

tel: 777 964 138, nebo mail: sekretariat@zslomnice.cz

Informace ze školní jídelny

V úterý a ve středu 21. a 22. září bude školní jídelna z provozních důvodů vařit pouze oběd číslo 1.

Nabídka kroužků školního klubu 2021 - 2022

Přihlášky si vyzvedněte u třídních učitelů, ve školní družině nebo v kanceláři školy a po vyplnění odevzdejte paní vychovatelce Mgr. Michaele Špačkové do 27. 9. 2021. Pro každý kroužek vyplňte samostatnou přihlášku, kroužky zahájí svou činnost od úterý 1. 10. 2021. Kroužky budou otevřeny při minimálním počtu přihlášených (5 žáků).

Poplatky plaťte v kanceláři školy nebo na účet 307306514/0600 (s jménem dítěte a názvem kroužku) na 1. pololetí do konce října 2021, na 2. pololetí do konce února 2022. Při neuhrazení poplatků v daných termínech nemůže žák do zaplacení kroužek dále navštěvovat.

Ukončení docházky do kroužku je možné pouze na základě písemné odhlášky (u paní vychovatelky nebo v kanceláři školy).

Základní škola

Název Vedoucí kroužku Určeno pro Termín Cena/pololetí
Hudebně dramatický kroužek I.  Vítková žáky I. stupně út: 13.45 - 14.45 500,-
Hudebně dramatický kroužek II. Vítková žáky II. stupně út: 14.45 - 16.15 500,-
Sborový zpěv  Mořkovská žáky I. a II. stupně čt: 14.00 - 15.30 450,-
Keramika I. Topinková žáky I. stupně čt: 15.00 - 16.30 600,-
Keramika II. Topinková žáky II.st., mládež, dospělé čt: 17.30 - 19.00 1000,-
Keramicko-výtvarný kroužek Bednaříková žáky I. stupně čt: 12.30 - 13.30 500,-
Keramicko-výtvarný kroužek Bednaříková žáky I. stupně pá:12.30 - 13.30 500,-
Mladý zahrádkář Němcová žáky I. a II. stupně čt: 13.30 - 16.00
1x za 14 dní
400,-
Florbal I. Kíni žáky I. stupně st: 15.00 - 16.00 400,-
Florbal II. Kíni žáky II. stupně st: 16.00 - 17.00 400,-
Sportovní hry I. Novotná žáky I. stupně út: 15.00 - 16.00 400,-
Sportovní hry II. Novotná žáky II. stupně út: 16.00 - 17.00 400,-

Zajištěno jiným subjektem:

Na kroužky AJ je nutné se přihlásit přes online rezervační systém jazykové školy.

Všem rodičům byly poslány informace do školního systému Škola OnLine. Výuka probíhá v ZŠ Lomnice.

Název Určeno pro Termín Cena/pololetí
Happy English žáky I. - III. ročníku st: 13.00 - 13.55 1950,-
Funny English žáky III. - V. ročníku st: 14.00 - 14.55 1950,-
Study English žáky VI. - IX. roč. st: 15.00 - 15.55 1950,-

LOTA Lomnice - bližší info: lotalomnice@gmail.com, tel. 773 575 199

Název Subjekt Určeno pro Termín
Taneční přípravka LOTA Lomnice žáky od 8 let čt: 15.00 - 16.00

Oznámení o konání doplňkových voleb do školské rady

Více informací ...

Klub stolního tenisu - nábor žáků 1. – 4. tříd

Klub stolního tenisu - nábor žáků 1. – 4. tříd

Dodatky ke školnímu řádu

Jsme také na Facebooku

Facebookový profil školy bude fungovat jako "nástěnka" - druhý zdroj informací pro veřejnost.

 

Logo Facebook

Návrat ze zahraničí

Režim návratu ze zahraničí

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo ochranné opatření pro návrat zaměstnanců, dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Na základě tohoto ochranného opatření jsou zaměstnanci a zákonní zástupci žáků povinni informovat školu o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech před začátkem školního roku.

V případě vstupu zpět na území ČR jsou osoby na základě stanovených pravidel povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst.

Do doby předložení negativního výsledku testu nesmí být umožněna přítomnost ve vzdělávací instituci.

Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na:

  • plně očkované osoby s národním certifikátem
  • osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech

V tomto případě je nutné doložit certifikát o očkování nebo o prodělané nemoci.

Podrobnější informace (pdf, 220 kB)

Fotogalerie z akce MŠ

Instruktážní video k testování

Instruktážní letáky ke stažení

 

Informace z Pedagogicko-psychologické poradny

Informace z Pedagogicko-psychologické poradnyi

Další informace ...

 Zákaz vstupu

Od 10. 9. 2020 do odvolání platí ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY MIMO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE.

Ve společných prostorách školy (kromě tříd) platí povinnost nosit roušku přes ústa a nos.

Hygienická a protiepidemická pravidla

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Z těchto důvodů je ze strany MŠMT nastaven následující manuál:

  • Při příchodu žáka do školy jsou patrné příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, …) - pokud je přítomen zákonný zástupce, žák není vpuštěn do budovy školy.
  • Pokud není přítomen zákonný zástupce, nebo se příznaky objeví během dne, žák je izolován od kolektivu, je informován zákonný zástupce a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka.

Ve všech případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě, že jsou přetrvávající příznaky chronického nebo alergického původu, žákovi je umožněn vstup do školy pouze tehdy, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

Diplom za 1. místo v krajském kole soutěže WOCABEE

Diplom za 1. místo v krajském kole soutěže WOCABEE

Vítězství v celonárodní soutěži cizích jazyků WocaBee

Žáci 8. třídy spolu s paní učitelkou Bednaříkovou zvítězili v krajském kole celonárodní soutěže v anglickém jazyce a postupují do celostátního kola Wocabee šampionát.

Více informací ...

Ombudsman dětem

Ombudsman dětem

Ombudsman dětem