Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Aktuality

Šipkovaná

Šipkovaná

Bílá pastelka

Bílá pastelka i letos v říjnu vysílá do ulic své dobrovolníky.

Naši školu i městys Lomnici navštíví v úterý 10. 10. 2023 a jako každý rok budou dobrovolníci za příspěvek do sbírkové kasičky rozdávat bílé pastelky.

Cíl je jasný, pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem lépe žít.

Děkujeme!

 Bílá pastelka

Nabídka kroužků školního klubu 2023 - 2024

Přihlášky si vyzvedněte u třídních učitelů nebo v kanceláři školy a po vyplnění odevzdejte zpět třídním učitelům do 22. 9. 2023. Pro každý kroužek vyplňte samostatnou přihlášku, kroužky zahájí svou činnost od pondělí 2. 10. 2023. Přihláška je platná celý škol. rok. Kroužky budou otevřeny při minimálním počtu 8 žáků.

Poplatky plaťte na účet školy 307306514/0600 (se jménem dítěte a názvem kroužku) nebo v kanceláři školy na 1. pololetí do konce října 2023, na 2. pololetí do konce února 2024. Při neuhrazení poplatků v daných termínech, nemůže žák do zaplacení kroužek dále navštěvovat.

Ukončení docházky do kroužku je možné pouze na základě písemné odhlášky (v kanceláři školy).

Nabídka a přihláška do školního klubu pro žáka 6. ročníku (docx, 14 kB)
Nabídka a přihláška do školního klubu pro žáka 7. ročníku (docx, 14 kB)
Nabídka a přihláška do školního klubu pro žáka 8. ročníku (docx, 14 kB)
Nabídka a přihláška do školního klubu pro žáka 9. ročníku (docx, 14 kB)
Přihláška do kroužků (pdf, 90 kB)
Odhláška z kroužku (docx, 12 kB)

Základní škola

Název Vedoucí kroužku Určeno pro Termín Cena za pololetí
Konverzace v AJ s rodilým mluvčím bližší info. budou sděleny na třídních schůzkách
12. 9.
žáky I. st. ve školní družině zdarma
Konverzace v AJ s rodilým mluvčím žáky II. st. ve školním klubu zdarma
Florbal I. Kíni žáky 1. – 5. třídy pondělí 15.00–16.00 500,-
Florbal II. Kíni žáky 6. – 9. třídy pondělí 16.00–17.00 500,-
Hudebně dramatický  I. Vítková
Nečesalová
žáky 1. - 4. třídy čtvrtek 13.30 – 14.30 550,-
Hudebně dramatický  II. Vítková
Nečesalová
žáky 5. - 9. třídy čtvrtek 14.50 – 16.20 650,-
Gymnastika Novotná P. dívky 1. – 9. třídy středa 15.00 - 16.00 500,-
Florbal dívky Novotná P. dívky 6. – 9. třídy středa 16.00 – 17.00 500,-
Keramika I. Bednaříková žáky 1. – 9. třídy pondělí 13.30–15.00 1200,-
Keramika II. Topinková žáky 1. – 5. třídy čtvrtek 15.00 – 16.30 1200,-
Keramika III. Topinková žáky II. st. a dospělé čtvrtek 17.30 – 19.00 2000,-
Klub deskových her Tomanová žáky 3. – 5. třídy pondělí 12.20–13.20 500,-

 

Zajištěno jiným subjektem (PLATBU PROVÉST INSPIRU nebo p. Křehlíkové)

Název Vedoucí kroužku Určeno pro Termín Cena za pololetí
Výtvarka 1 INSPIRO Pavlišová Jana žáky 1. – 3. třídy pondělí 13.30 - 15.00 1050,-
Výtvarka 2 INSPIRO Pavlišová Jana žáky 4. – 9. třídy pondělí 15.15 - 16.45 1050,-
Háčkování a Macrame INSPIRO
Natálie Syerková (Rogulina)
žáky 3. – 9.třídy úterý 13.30 – 14.30 1000,-
Máš to v rukou
(ruční šití)
INSPIRO
Zelinková Kateřina
žáky od 1. třídy čtvrtek 13.00 – 14.30 1050,-
Kytara 1
(začátečníci i pokročilí)
INSPIRO
Horáková
Alena
žáky 3. – 9. třídy čtvrtek 14.00 – 14.45 1190,-
Kytara 2
(začátečníci i pokročilí)
INSPIRO
Horáková
Alena
žáky 3. – 9. třídy čtvrtek 15.00 – 15.45       1190,-
Hra na ukulele Křehlíková Lenka žáky 3. – 9. třídy pátek 13.00 – 14.00 2690,- (2190,- další člen rodiny)
Hra na ukulele Křehlíková Lenka dospělé pátek 18.15 – 19.15 2690,-
(2190,- další člen rodiny)
Příprava na přijímací zkoušky www.hopedoucuje.cz žáky 5., 7. 9. tříd Palackého tř. 10, Brno, kontakt: hlousek@jazykovyservis.cz, 601 551 815  

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka školy vyhlašuje podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v ZŠ a ZUŠ Lomnice 29. 9. a 16. 11. 2023 z provozních důvodů.

Školní družina je v tyto dny v provozu.

O vyhlášení volných dnů informovala ředitelka školy zřizovatele.

Zájezd „Po stopách Harryho Pottera“

Zájezd „Po stopách Harryho Pottera“

Slavnostní zahájení školního roku

Milí žáci, Vážení rodiče,

školní rok zahájíme společně v pondělí 4. 9. v 8.30 na školním hřišti.

Žáci 1. tříd a děti přípravné třídy čekáme s rodiči v 8.30 na školním hřišti, následovat bude třídní schůzka.

Žáci 2. - 9. ročníků se sejdou s třídními učiteli v 7.45 ve třídách.

Všechny důležité informace byly rodičům zaslány zprávou v Edookitu.

Těšíme se na vás!

Informace k výuce v 1. školním týdnu

4. 9. 

 • vstup do budovy pro žáky 2. – 9. roč. od 7.30 hod.
 • 7.45 – 8.30 přivítání s třídními učiteli ve třídách
 • 8.30 krátké slavnostní společné zahájení školního roku na školním hřišti. V případě nepříznivého počasí se společné zahájení na hřišti ruší, přivítání proběhne individuálně ve třídách.
 • Po ukončení zahájení odchází žáci 2. – 9. ročníku domů, případně do školní družiny.
 • Žáci 1. tříd a přípravné třídy budou mít třídní schůzku.
 • Informaci k času vydávání obědů zašle všem příští týden vedoucí školní jídelny p. Pavlíčková – případně se s dotazy ke stravování obracejte přímo na ni.

5. – 7. 9. 

 • vstup do budovy pro žáky od 7. 15 hodin
 • 1. stupeň 4 vyučovací hodiny
 • 2. stupeň 5 vyučovacích hodin

Do 6. září odevzdat přihlášky do náboženství.

Od 8. 9.

 • vstup do budovy od 7. 15 hodin
 • výuka dle rozvrhu

Školní družina bude v běžném provozu od 4. 9. – přihlášky vydává vedoucí ŠD Mgr. Suchomelová

Ve dnech 5.-7.9. 2023 budou žáci se svými třídními učiteli v tomto režimu:

 • 1.tř.: 5.9. – 2h, 6.9. – 3h, 7.9. – 4h
 • 2.-5.tř., SPT, PT: 4 vyučovací hodiny
 • 6.-9.tř.: 5 vyučovacích hodin
 • V pátek 8.9. se učíme podle rozvrhu.

Informace ze školní jídelny

Prosíme všechny strávníky, aby si vyzvedli v kanceláři ŠJ přihlášky ke  stravování na školní rok 2023 - 2024.

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN

OD 3. 7. DO 1. 9. 2023

Sekretariát:

vždy ve středu 9.00 - 12.00 hod
tel. 549 450 116/7, 777 964 138

Vedení školy:

21. 8. - 1. 9. 2023
ředitelka školy tel. 777 55 00 21
zástupci ředitelky školy tel. 739 256 287, 605 940 052

V úředních hodinách je možné si vyzvednout vysvědčení.

Vzhledem k tomu, že v budově stále probíhají stavební úpravy, je vhodné si návštěvu školy předem domluvit na výše uvedených tel. číslech.

Přejeme všem krásné prázdniny!

Přejeme všem krásné prázdniny!

Upozornění

Dne 22. 6. 2023 je zahájena v budově školy rekonstrukce vnitřních prostor. Vstup do budovy a pohyb v ní je omezen, všichni návštěvníci jsou povinni hlásit se na sekretariátu školy, dbát na zvýšenou bezpečnost a řídit se pokyny pracovníků školy.

Děkujeme.