Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Základní škola Lomnice  

 

Aktuality

PF 2021

PF 2021

Změny v organizaci výuky od 4. – 10. ledna 2021

Pro žáky 3. – 9. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Žáci 1. a 2. ročníku a žáci speciální třídy pokračují v prezenční výuce.

 • vstup do budovy ZŠ od 7.30 hod. (ranní družina nebude v provozu)
 • vstup do budovy školy umožněn pouze pro žáky a zaměstnance
 • výuka dle rozvrhu v kmenových třídách
 • školní jídelna bude v provozu, je nutné žákům předem přihlásit obědy
 • provoz školní družiny zajištěn do 16.00 hod.

Po celou dobu pobytu žáka ve škole je povinnost nosit nasazenou roušku (doporučujeme mít náhradní). V případě příznaků infekčního onemocnění neposílejte děti do školy. Pokud se příznaky projeví během pobytu ve škole, budou rodiče vyzvání k převzetí dítěte.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky

Zahájení výuky 1. a 2. ročníku a SPT

Vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 bude zahájena prezenční výuka žáků 1. a 2. třídy ZŠ a speciální třídy.

 • vstup do budovy ZŠ od 7.30 hod. (ranní družina nebude v provozu)
 • vstup do budovy školy umožněn pouze pro žáky a zaměstnance
 • výuka dle rozvrhu v kmenových třídách
 • školní jídelna bude v provozu, je nutné žákům předem přihlásit obědy
 • provoz školní družiny zajištěn do 16.00 hod.

Po celou dobu pobytu žáka ve škole je povinnost nosit nasazenou roušku (doporučujeme mít náhradní). V případě příznaků infekčního onemocnění neposílejte děti do školy. Pokud se příznaky projeví během pobytu ve škole, budou rodiče vyzvání k převzetí dítěte.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

10 tipů pro rodiče během distanční výuky

10 tipů pro rodiče během distanční výuky

Verze pro tisk (pdf, 36 kB)

Zájmové kroužky 2020/2021

Z důvodu omezeného provozu v prostorách základní školy dojde k posunu zahájení činnosti
zájmových kroužků. O nabídce a termínech budete včas informováni.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

 Zákaz vstupu

Od 10. 9. 2020 do odvolání platí ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY MIMO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE.

Ve společných prostorách školy (kromě tříd) platí povinnost nosit roušku přes ústa a nos.

Hygienická a protiepidemická pravidla

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Z těchto důvodů je ze strany MŠMT nastaven následující manuál:

 • Při příchodu žáka do školy jsou patrné příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, …) - pokud je přítomen zákonný zástupce, žák není vpuštěn do budovy školy.
 • Pokud není přítomen zákonný zástupce, nebo se příznaky objeví během dne, žák je izolován od kolektivu, je informován zákonný zástupce a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka.

Ve všech případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě, že jsou přetrvávající příznaky chronického nebo alergického původu, žákovi je umožněn vstup do školy pouze tehdy, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

Děkovný certifikát za podporu projektu Život dětem

Více informací ...

Diplom za 1. místo v krajském kole soutěže WOCABEE

Diplom za 1. místo v krajském kole soutěže WOCABEE

Vítězství v celonárodní soutěži cizích jazyků WocaBee

Žáci 8. třídy spolu s paní učitelkou Bednaříkovou zvítězili v krajském kole celonárodní soutěže v anglickém jazyce a postupují do celostátního kola Wocabee šampionát.

Více informací ...

PRAVIDLA ONLINE UČENÍ Z POHLEDU ŽÁKA

Informační leták (pdf, 1 MB)

Pravidla online učení