Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Aktuality

Výuka na I. stupni od pondělí 17. 5. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 17. dubna 2021 je plně obnovena prezenční výuka I. stupně bez rotace.

 • vstup do budovy ZŠ od 7.30 hod.
 • ranní družina v provozu od 6.30 hod.
 • podmínkou účasti ve výuce je negativní antigenní test (testování 1x týdně vždy v pondělí)
 • školní jídelna bude v provozu, je nutné žákům předem přihlásit obědy

Po celou dobu pobytu žáka ve škole je povinnost nosit nasazenou chirurgickou roušku (doporučujeme mít náhradní). V případě příznaků infekčního onemocnění neposílejte děti do školy. Pokud se příznaky projeví během pobytu ve škole, budou rodiče vyzvání k převzetí dítěte.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

Zahájení rotační výuky pro 6. – 9. ročník od 10. května 2021

Od pondělí 10. 5. 2021 bude zahájena rotační prezenční výuka pro třídy 2. stupně.

 • lichý týden 7. a 8. třída
 • sudý týden 6. a 9. třída

Prezenční výuka bude probíhat dle klasického rozvrhu v kmenových třídách. Pro distanční výuku bude vytvořen nový rozvrh.

 • vstup do budovy ZŠ od 7.30 hod.
 • testování dvakrát týdně (vždy v pondělí a ve čtvrtek)
 • žákům je nutné objednat obědy

Po celou dobu pobytu žáka ve škole je povinnost nosit nasazenou chirurgickou roušku (doporučujeme mít náhradní). V případě příznaků infekčního onemocnění neposílejte děti do školy. Pokud se příznaky projeví během pobytu ve škole, budou rodiče vyzvání k převzetí dítěte.

Provoz MŠ od 10. května 2021

Od pondělí 10. května 2021 je obnoven provoz MŠ pro všechny děti, testování je zrušeno.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Více informací ...

Zápis dětí do MŠ

Více informací ...

Prázdninový provoz MŠ

Prázdninový provoz mateřské školy bude zajištěn do 23. července 2021.

Talentové zkoušky do ZUŠ pro školní rok 2021-2022

Talentové zkoušky se konají ve dnech 4. a 11. června 2021 v době od 12.00 - 15.00 hodin v učebně ZUŠ.

Přihlášky ke studiu v ZUŠ odevzdat nejpozději v den talentové zkoušky.

Talentové zkoušky v tanečním oboru pro školní rok 2021-2022 se nekonají z důvodu plné obsazenosti.

Provoz ZUŠ od 12. dubna 2021

 • Od pondělí 12. 4. 2021 bude zahájena individuální výuka na základě vzájemné domluvy s vyučujícími.
 • Skupinová výuka pokračuje nadále distanční formou.
 • U výuky v ZUŠ neprobíhá testování žáků.

Testování žáků ZŠ

 • Podmínkou účasti na vzdělávání v ZŠ je negativní výsledek antigenního testu.
 • Při testování může žákovi asistovat zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba.
 • Pedagogický pracovník zajišťuje průběh testování organizačně a materiálně, na testování žáka se nesmí přímo podílet.
 • Pravidelné testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek ve vstupní hale ZŠ.
 • Pokud žák nastoupí do ZŠ jiný den než v pondělí, podmínkou je opět provedený negativní test.
 • Žák, u kterého zákonný zástupce odmítne testování, se nesmí zúčastnit výuky a zůstává doma.
 • Po dobu testování v prostorách ZŠ musí mít přítomný zákonný zástupce nasazen respirátor a žák roušku.
 • Při pozitivním testu v pondělí odchází žák domů a do ZŠ může nastoupit až na základě potvrzení o negativním PCR testu.
 • Při pozitivním testu ve čtvrtek odchází do domácí karantény celá třída včetně pedagogů a čeká se na výsledek PCR testu pozitivního žáka.

Instruktážní video k testování

Instruktážní letáky ke stažení

 

Informace z Pedagogicko-psychologické poradny

Informace z Pedagogicko-psychologické poradnyi

Další informace ...

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Více informací ...

10 tipů pro rodiče během distanční výuky

10 tipů pro rodiče během distanční výuky

Verze pro tisk (pdf, 36 kB)

Zájmové kroužky 2020/2021

Z důvodu epidemiologické situace nelze ve školním roce 2020/2021 otevřít kroužky školního klubu.

 

 Zákaz vstupu

Od 10. 9. 2020 do odvolání platí ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY MIMO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE.

Ve společných prostorách školy (kromě tříd) platí povinnost nosit roušku přes ústa a nos.

Hygienická a protiepidemická pravidla

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Z těchto důvodů je ze strany MŠMT nastaven následující manuál:

 • Při příchodu žáka do školy jsou patrné příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, …) - pokud je přítomen zákonný zástupce, žák není vpuštěn do budovy školy.
 • Pokud není přítomen zákonný zástupce, nebo se příznaky objeví během dne, žák je izolován od kolektivu, je informován zákonný zástupce a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka.

Ve všech případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě, že jsou přetrvávající příznaky chronického nebo alergického původu, žákovi je umožněn vstup do školy pouze tehdy, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

Děkovný certifikát za podporu projektu Život dětem

Více informací ...

Diplom za 1. místo v krajském kole soutěže WOCABEE

Diplom za 1. místo v krajském kole soutěže WOCABEE

Vítězství v celonárodní soutěži cizích jazyků WocaBee

Žáci 8. třídy spolu s paní učitelkou Bednaříkovou zvítězili v krajském kole celonárodní soutěže v anglickém jazyce a postupují do celostátního kola Wocabee šampionát.

Více informací ...

PRAVIDLA ONLINE UČENÍ Z POHLEDU ŽÁKA

Informační leták (pdf, 1 MB)

Pravidla online učení

Ombudsman dětem

Ombudsman dětem

Ombudsman dětem