Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Aktuality

Stezka odvahy

Stezka odvahy

AMADEUS 2021

AMADEUS 2021

Veletrh středních škol, profesí, firem

Veletrh středních škol, profesí, firem

Cyklus workshopů pro všechny aktivní rodiče

Cyklus workshopů pro všechny aktivní rodiče

Hledáme kuchařku na dlouhodobý zástup

Životopis zasílejte na email: reditel@zslomnice.cz

Informace na tel. čísle 549 450 116/7, 777 964 138.

Volné místo pro speciálního pedagoga

Hledáme speciálního pedagoga - učitele do speciální třídy - na plný úvazek.

Životopis zasílejte na email: reditel@zslomnice.cz

Bližší informace na tel. čísle 777 550 021.

Sbírka Bílá pastelka 2021

Ve dnech 11. až 13. října proběhne 22. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Symbolická bílá pastelka připomíná bílou hůl, která není jen znakem slepoty, ale je hlavně symbolem aktivního a důstojného života nevidomých. Sbírka podpoří služby, díky nimž mohou nevidomí a těžce zrakově postižení vést plnohodnotný život.

V tyto dny můžete ve městech potkat dobrovolníky v bílých tričkách, kteří vás za příspěvek minimálně 30 Kč odmění bílou pastelkou (s bílou i barevnou tuhou). Je možno přispět také bezhotovostně prostřednictvím QR kódu umístěného přímo na kasičkách, nebo na plakátech ke sbírce. Dobrovolníci budou vybaveni zapečetěnou kasičkou, jmenovkami s plnou mocí a na požádání předloží osvědčení o konání sbírky.

Naši školu navštíví dobrovolníci 13. 10. – budeme rádi, když se do sbírky zapojíte a společně podpoříme ty, kteří pomoc potřebují.

Výsledky doplňkových voleb do Školské rady při ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice

Volby zákonných zástupců žáků do školské rady při ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice proběhly v pondělí 4. 10. 2021 před ředitelstvím školy.
Voleb se zúčastnilo celkem 18 zákonných zástupců.

Zvolení zástupci do školské rady za zákonné zástupce žáků:

1. Kíniová Lenka – 14 hlasů
2. Bednařík Martin – 13 hlasů

Nezvolení kandidáti:

3. Pařízek Martin – 5 hlasů
4. Holešinská Andrea – 1 hlas
5. Sečkařová Lenka – 1 hlas

Funkční období školské rady končí školním rokem 2021/2022.

 

V Lomnici dne 5. října 2021

Mgr. Helena Hegarová
ředitelka školy

Volné místo pro kvalifikovanou kuchařku

Hledáme kvalifikovanou kuchařku do školní jídelny na plný úvazek.

Životopis prosím zasílejte na reditel@zslomnice.cz

Informace na telefonu: 549 450 116/7, 777 964 138

Oznámení o konání doplňkových voleb do školské rady

Více informací ...

Klub stolního tenisu - nábor žáků 1. – 4. tříd

Klub stolního tenisu - nábor žáků 1. – 4. tříd

Dodatky ke školnímu řádu

Jsme také na Facebooku

Facebookový profil školy bude fungovat jako "nástěnka" - druhý zdroj informací pro veřejnost.

 

Logo Facebook

Návrat ze zahraničí

Režim návratu ze zahraničí

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo ochranné opatření pro návrat zaměstnanců, dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Na základě tohoto ochranného opatření jsou zaměstnanci a zákonní zástupci žáků povinni informovat školu o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech před začátkem školního roku.

V případě vstupu zpět na území ČR jsou osoby na základě stanovených pravidel povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst.

Do doby předložení negativního výsledku testu nesmí být umožněna přítomnost ve vzdělávací instituci.

Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na:

  • plně očkované osoby s národním certifikátem
  • osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech

V tomto případě je nutné doložit certifikát o očkování nebo o prodělané nemoci.

Podrobnější informace (pdf, 220 kB)

Fotogalerie z akce MŠ

Instruktážní video k testování

Instruktážní letáky ke stažení

 

Informace z Pedagogicko-psychologické poradny

Informace z Pedagogicko-psychologické poradnyi

Další informace ...

 Zákaz vstupu

Od 10. 9. 2020 do odvolání platí ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY MIMO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE.

Ve společných prostorách školy (kromě tříd) platí povinnost nosit roušku přes ústa a nos.

Hygienická a protiepidemická pravidla

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Z těchto důvodů je ze strany MŠMT nastaven následující manuál:

  • Při příchodu žáka do školy jsou patrné příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, …) - pokud je přítomen zákonný zástupce, žák není vpuštěn do budovy školy.
  • Pokud není přítomen zákonný zástupce, nebo se příznaky objeví během dne, žák je izolován od kolektivu, je informován zákonný zástupce a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka.

Ve všech případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě, že jsou přetrvávající příznaky chronického nebo alergického původu, žákovi je umožněn vstup do školy pouze tehdy, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

Diplom za 1. místo v krajském kole soutěže WOCABEE

Diplom za 1. místo v krajském kole soutěže WOCABEE

Vítězství v celonárodní soutěži cizích jazyků WocaBee

Žáci 8. třídy spolu s paní učitelkou Bednaříkovou zvítězili v krajském kole celonárodní soutěže v anglickém jazyce a postupují do celostátního kola Wocabee šampionát.

Více informací ...

Ombudsman dětem

Ombudsman dětem

Ombudsman dětem