Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Aktuality

ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLY - HLAVNÍ PRÁZDNINY

ČERVENEC

1. - 9. 7. 2021
19. - 23. 7. 2021
27. - 30. 7. 2021

SRPEN

16. - 31. 8. 2021

Vždy 9 – 11 hod. - nebo po předchozí tel. domluvě.

 

Mgr. Helena Hegarová
ředitelka školy
tel. 777550021

Vážení rodiče a milí žáci,

přejeme Vám krásné a pohodové prázdniny!

Smajlík

 

Fotogalerie z akce MŠ

Provoz školy od 8. června 2021

Žáci nemusí během výuky ve třídě mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, roušku). Při ostatních aktivitách (přestávky, při příchodu a odchodu ze školy) zůstává stejný režim jako doposud.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021

Talentové zkoušky do ZUŠ pro školní rok 2021-2022

se konají 4. a 11. června 2021 v době od 12.00 - 15.00 hodin v učebně ZUŠ.

Více informací ...

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Více informací ...

Prázdninový provoz MŠ

Prázdninový provoz mateřské školy bude zajištěn do 23. července 2021.

Talentové zkoušky do ZUŠ pro školní rok 2021-2022

Talentové zkoušky se konají ve dnech 4. a 11. června 2021 v době od 12.00 - 15.00 hodin v učebně ZUŠ.

Přihlášky ke studiu v ZUŠ odevzdat nejpozději v den talentové zkoušky.

Talentové zkoušky v tanečním oboru pro školní rok 2021-2022 se nekonají z důvodu plné obsazenosti.

Testování žáků ZŠ

 • Podmínkou účasti na vzdělávání v ZŠ je negativní výsledek antigenního testu.
 • Při testování může žákovi asistovat zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba.
 • Pedagogický pracovník zajišťuje průběh testování organizačně a materiálně, na testování žáka se nesmí přímo podílet.
 • Pravidelné testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek ve vstupní hale ZŠ.
 • Pokud žák nastoupí do ZŠ jiný den než v pondělí, podmínkou je opět provedený negativní test.
 • Žák, u kterého zákonný zástupce odmítne testování, se nesmí zúčastnit výuky a zůstává doma.
 • Po dobu testování v prostorách ZŠ musí mít přítomný zákonný zástupce nasazen respirátor a žák roušku.
 • Při pozitivním testu v pondělí odchází žák domů a do ZŠ může nastoupit až na základě potvrzení o negativním PCR testu.
 • Při pozitivním testu ve čtvrtek odchází do domácí karantény celá třída včetně pedagogů a čeká se na výsledek PCR testu pozitivního žáka.

Instruktážní video k testování

Instruktážní letáky ke stažení

 

Informace z Pedagogicko-psychologické poradny

Informace z Pedagogicko-psychologické poradnyi

Další informace ...

 Zákaz vstupu

Od 10. 9. 2020 do odvolání platí ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY MIMO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE.

Ve společných prostorách školy (kromě tříd) platí povinnost nosit roušku přes ústa a nos.

Hygienická a protiepidemická pravidla

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Z těchto důvodů je ze strany MŠMT nastaven následující manuál:

 • Při příchodu žáka do školy jsou patrné příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, …) - pokud je přítomen zákonný zástupce, žák není vpuštěn do budovy školy.
 • Pokud není přítomen zákonný zástupce, nebo se příznaky objeví během dne, žák je izolován od kolektivu, je informován zákonný zástupce a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka.

Ve všech případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě, že jsou přetrvávající příznaky chronického nebo alergického původu, žákovi je umožněn vstup do školy pouze tehdy, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

Diplom za 1. místo v krajském kole soutěže WOCABEE

Diplom za 1. místo v krajském kole soutěže WOCABEE

Vítězství v celonárodní soutěži cizích jazyků WocaBee

Žáci 8. třídy spolu s paní učitelkou Bednaříkovou zvítězili v krajském kole celonárodní soutěže v anglickém jazyce a postupují do celostátního kola Wocabee šampionát.

Více informací ...

Ombudsman dětem

Ombudsman dětem

Ombudsman dětem