Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Aktuality

Provoz MŠ od 12. dubna 2021

 • Od pondělí 12. 4. 2021 bude zahájen provoz MŠ pouze pro předškoláky.
 • Provozní doba: 6:30 – 16:00
 • Další informace k provozu a k testování budou průběžně upřesňovány.

Pokyny k bezpečnosti při provozu MŠ platné od 12.4. 2021 do odvolání

Více informací ...

Provoz ZUŠ od 12. dubna 2021

 • Od pondělí 12. 4. 2021 bude zahájena individuální výuka na základě vzájemné domluvy s vyučujícími.
 • Skupinová výuka pokračuje nadále distanční formou.
 • U výuky v ZUŠ neprobíhá testování žáků.

Zahájení výuky I. stupně

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna 2021 bude zahájena prezenční výuka I. stupně rotačním způsobem.

 • vstup do budovy ZŠ od 7.30 hod.
 • podmínkou účasti ve výuce je negativní antigenní test (bude upřesněno)
 • ranní družina nebude v provozu, odpolední do 16.00 hod. s dodržením homogenity skupiny
 • školní jídelna bude v provozu, je nutné žákům předem přihlásit obědy

Po celou dobu pobytu žáka ve škole je povinnost nosit nasazenou chirurgickou roušku (doporučujeme mít náhradní). V případě příznaků infekčního onemocnění neposílejte děti do školy. Pokud se příznaky projeví během pobytu ve škole, budou rodiče vyzvání k převzetí dítěte.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

Rozdělení tříd v rámci zahájení rotační výuky od 12. dubna 2021

Od pondělí 12. dubna 2021 a dále každý lichý týden nastoupí prezenční výuku třídy:
I. A
II. A
IV. třída

Od pondělí 19. dubna 2021 a dále každý sudý týden nastoupí prezenční výuku třídy:
I. B
II. B
III. třída
V. třída

Ve speciální třídě probíhá prezenční výuka nepřerušeně bez rotace.

Další informace budou průběžně doplňovány.

Testování žáků ZŠ

 • Podmínkou účasti na vzdělávání v ZŠ je negativní výsledek antigenního testu.
 • Při testování může žákovi asistovat zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba.
 • Pedagogický pracovník zajišťuje průběh testování organizačně a materiálně, na testování žáka se nesmí přímo podílet.
 • Pravidelné testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek ve vstupní hale ZŠ.
 • Pokud žák nastoupí do ZŠ jiný den než v pondělí, podmínkou je opět provedený negativní test.
 • Žák, u kterého zákonný zástupce odmítne testování, se nesmí zúčastnit výuky a zůstává doma.
 • Po dobu testování v prostorách ZŠ musí mít přítomný zákonný zástupce nasazen respirátor a žák roušku.
 • Při pozitivním testu v pondělí odchází žák domů a do ZŠ může nastoupit až na základě potvrzení o negativním PCR testu.
 • Při pozitivním testu ve čtvrtek odchází do domácí karantény celá třída včetně pedagogů a čeká se na výsledek PCR testu pozitivního žáka.

Instruktážní video k testování

Instruktážní letáky ke stažení

 

Informace z Pedagogicko-psychologické poradny

Informace z Pedagogicko-psychologické poradnyi

Další informace ...

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Více informací ...

Zápis dětí do MŠ

Více informací ...

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky

10 tipů pro rodiče během distanční výuky

10 tipů pro rodiče během distanční výuky

Verze pro tisk (pdf, 36 kB)

Zájmové kroužky 2020/2021

Z důvodu epidemiologické situace nelze ve školním roce 2020/2021 otevřít kroužky školního klubu.

 

 Zákaz vstupu

Od 10. 9. 2020 do odvolání platí ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY MIMO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE.

Ve společných prostorách školy (kromě tříd) platí povinnost nosit roušku přes ústa a nos.

Hygienická a protiepidemická pravidla

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Z těchto důvodů je ze strany MŠMT nastaven následující manuál:

 • Při příchodu žáka do školy jsou patrné příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, …) - pokud je přítomen zákonný zástupce, žák není vpuštěn do budovy školy.
 • Pokud není přítomen zákonný zástupce, nebo se příznaky objeví během dne, žák je izolován od kolektivu, je informován zákonný zástupce a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka.

Ve všech případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě, že jsou přetrvávající příznaky chronického nebo alergického původu, žákovi je umožněn vstup do školy pouze tehdy, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

Děkovný certifikát za podporu projektu Život dětem

Více informací ...

Diplom za 1. místo v krajském kole soutěže WOCABEE

Diplom za 1. místo v krajském kole soutěže WOCABEE

Vítězství v celonárodní soutěži cizích jazyků WocaBee

Žáci 8. třídy spolu s paní učitelkou Bednaříkovou zvítězili v krajském kole celonárodní soutěže v anglickém jazyce a postupují do celostátního kola Wocabee šampionát.

Více informací ...

PRAVIDLA ONLINE UČENÍ Z POHLEDU ŽÁKA

Informační leták (pdf, 1 MB)

Pravidla online učení

Ombudsman dětem

Ombudsman dětem

Ombudsman dětem