Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Moje volba – moje budoucnost

Informace k projektu „Moje volba – moje budoucnost“

Doba trvání: 2010-2012

Naše škola využila výzvy a zapojila se do projektu sponzorovaného Evropským sociálním fondem v ČR. Tento projekt se jmenuje „Moje volba- moje budoucnost“. Co to vlastně je? Vychází z potřeb trhu práce, z informací získaných přímo od zaměstnavatelů, úřadu práce a zástupců škol. Statistické údaje Jihomoravského kraje vykazují trvalý nedostatek pracovníků z technických, řemeslných a některých službových oborů. A co to znamená pro žáky? V rámci vyučování se zúčastní besed s odborníky přímo s praxe. Dále se žáci v doprovodu výchovného poradce zúčastní exkurzí do firem působících na úrovni technických či řemeslných oborů. Cílem tohoto projektu je zajistit budoucím žákům středních odborných škol a učilišť správnou volbu pro jejich vlastní život a budoucnost a nerozšiřování řad nezaměstnaných absolventů.

Mgr.Marie Krejčí - výchovná poradkyně

 

Informace o akcích v rámci projektu „Moje volba – moje budoucnost“

Do projektu jsou zapojeni žáci osmého ročníku, kteří se budou v příštím školním roce rozhodovat o svém budoucím povolání. Ne všichni budou chtít studovat na středních školách, a tak informace a zkušenosti, které získají během trvání projektu, jim mohou pomoci při jejich volbě.

Dosud jsme se zúčastnili těchto akcí:

18.2.2011 - beseda se zástupci firmy Citroen z Boskovic - prezentace učebních oborů s praktickými ukázkami

3.3.2011 - návštěva SOU v Mikulově – prezentace práce učňů oboru gastro- služeb, žáci si sami vyzkoušeli svou zručnost v přípravě míchaných nápojů, dekorací a přípravě slavnostní tabule, zdobení perníčků

6.4.2011 - jsme byli pozváni do Moravské ústředny v Brně, kde se vyrábějí plyšové a textilní hračky. Žáci byli provedeni všemi provozy a seznámili se s výrobou hraček od jejich návrhu až po expedici k zákazníkovi. Sami si vyrobili a nazdobili textilní velikonoční vajíčka.

Na všech akcích, kterých jsme se doposud zúčastnili, se žáci chovali skvěle a neudělali naší škole ostudu, ba naopak byli vždy organizátory pochváleni. Věřím, že jim jejich zájem vydrží a tento projekt pomůže jim i rodičům ve volbě budoucího povolání nebo té správné školy.

Mgr. Marie Krejčí, výchovná poradkyně

Přílohy

Projekt - Moje volba-moje budoucnost (0.52 MB)