Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Základní škola Lomnice  

Školní družina a školní klub

Oznámení o úplatě ve školní družině

Oznámení o úplatě ve školní družině

 

Oznámení o úplatě za zájmové kroužky

 Oznámení o úplatě za zájmové kroužky

 

Kroužky školního klubu 2019 - 2020

Poplatky plaťte v kanceláři školy nebo na účet 307306514/0600 (s jménem dítěte a názvem kroužku) na 1. pololetí do konce října 2019, na 2. pololetí do konce února 2020. Při neuhrazení poplatků v daných termínech nemůže žák do zaplacení kroužek dále navštěvovat.

Ukončení docházky do kroužku je možné pouze na základě písemné odhlášky (u paní vychovatelky nebo v kanceláři školy).

Mateřská škola

Název Vedoucí kroužku Určeno pro Termín Cena/pololetí
Cvičení rodičů s dětmi Klimová děti od 3 do 7 let út: 16.00 - 17.00 400,-

Základní škola

Název Vedoucí kroužku Určeno pro Termín Cena/pololetí
Hudebně dramatický kroužek I.  Vítková žáky I. stupně út: 13.30 - 14.30 500,-
Angličtina hrou I. Chalupová Losíková žáky I.a II. tř. út: 13.00 - 14.00 500,-
Angličtina hrou II. Chalupová Losíková žáky III. - V. tř. út: 14.00 - 15.00 500,-
Plavání Zhořová žáky I. stupně st: 13.30 - 14.30 350,-
Kopaná I. Vaščák žáky I. stupně st: 14.20 - 15.20 350,-
Keramika I. Topinková žáky I. stupně st: 15.00 - 16.30 500,-
Sportovky I. Topinka žáky I. stupně čt: 15.00 - 16.00 350,-
Florbal I.  Pokoj žáky I. stupně pá: 15.00 - 16.00 350,-
Sborový zpěv  Svozilová žáky I. a II. stupně po:14.00 - 15.00 450,-
Mladý zahrádkář Němcová,Bracek žáky I. a II. stupně út: 13.30 - 15.30
1x za 14 dní
350,-
Taneční kroužek Jirásková žáky V. - IX. tř. po: 16.00 - 17.00 450,-
Zábavná angličtina Chalupová Losíková žáky II. stupně po: 14.00 - 15.00 500,-
Hudebně dramatický kroužek II. Vítková žáky II. stupně út: 14.45 - 15.45 500,-
Sportovky II. Topinka žáky II. stupně čt: 16.00 - 17.00 350,-
Kopaná II. Vaščák žáky II. stupně st: 15.20 - 16.20 350,-
Florbal II. Pokoj žáky II. stupně pá: 16.00 - 17.00 350,-
Kondiční cvičení s hudbou Klimová žáky, mládež, dospělé po: 19.00 - 20.00 400,-
(50,-/1hod)
Keramika II. Topinková mládež, dospělé st: 17.30 - 19.00 800,-

 
Vedoucí kroužků si děti vyzvedávají u šaten, kam je také na konci kroužků odvádějí.

Zajištěno jiným subjektem:

Název Vedoucí kroužku Určeno pro Termín Subjekt
Inspiro - mažoretky I. Rotterová žáky I. a II. st. út: 15.00 - 16.00 Inspiro

Fotogalerie

Školní družina a školní klub Školní družina a školní klub Školní družina a školní klub Školní družina a školní klub Školní družina a školní klub Školní družina a školní klub Školní družina a školní klub Školní družina a školní klub Školní družina a školní klub