Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Školní družina a školní klub

Přerušení provozu ŠD a ŠK

Vážení rodiče,
po předchozím projednání se zřizovatelem podle §8 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a v souladu s řádem školní družiny a školního klubu, bude v době hlavních prázdnin, tj. od 1.7.do 1.9.2023 přerušen provoz školní družiny a školního klubu.

H. Hegarová , ŘŠ


Školní družina – informace pro rodiče

Provoz družiny:

ranní družina   6.30 – 7.40 hod.
odpolední družina   11.20 – 16.30 hod.

Přihlášení: Vyplněný Zápisní lístek s uvedením přesného času pobytu dítěte ve ŠD- zadní strana přihlášky. Pokud je žák přihlášen, musí do družiny přijít ihned po skončení vyučování a dodržuje dobu pobytu podle Zápisního lístku. Změny v odchodech je třeba oznámit nejlépe písemnou formou (email, vzkaz, sms) nebo telefonicky na kontaktní telefon uvedený níže.

Odhlášení: zákonným zástupcem písemnou žádostí.

Omlouvání nepřítomnosti: V případě celodenní nepřítomnosti ve vyučování, je žák ve školní družině automaticky omluven. Pokud byl žák přítomen na vyučování ale bezprostředně po jeho skončení opouští budovu školy, je třeba tohoto žáka omluvit nejlépe písemnou formou (vzkaz, email, sms).

Poplatek za školní družinu: činí 500,- / pololetí

Za 1. pololetí úhrada nejpozději k 31.10. 2022
Za 2. Pololetí úhrada nejpozději  k 28. 2. 2023

Poplatek je možné uhradit převodem na účet školy číslo 307306514/0600 (do zprávy pro příjemce je třeba napsat jméno dítěte a zkratku ŠD), nebo v hotovosti v kanceláři školy.

Kontaktní údaje ŠD:
Edookit
telefon: 603 335 775
email: skolnidruzina@zslomnice.cz, suchomelova@zslomnice.cz, zemankova@zslomnice.cz

Zápisní lístek do školní družiny (pdf, 160 kB)

 


Nabídka a přihláška do školního klubu (docx, 14 kB)

Nabídka kroužků školního klubu 2022 – 2023

Přihlášky si vyzvedněte u třídních učitelů nebo v kanceláři školy a po vyplnění odevzdejte zpět třídním učitelům do 23. 9. 2022. Pro každý kroužek vyplňte samostatnou přihlášku, kroužky zahájí svou činnost od pondělí 3. 10. 2023. Přihláška je platná celý škol. rok. Kroužky budou otevřeny při minimálním počtu přihlášených (8 žáků).

Poplatky plaťte na účet školy 307306514/0600 (se jménem dítěte a názvem kroužku) nebo v kanceláři školy na 1. pololetí do konce října 2022, na 2. pololetí do konce února 2023. Při neuhrazení poplatků v daných termínech, nemůže žák do zaplacení kroužek dále navštěvovat.

Ukončení docházky do kroužku je možné pouze na základě písemné odhlášky (v kanceláři školy).

Přihláška do kroužků (docx, 13 kB)
Odhláška z kroužku (docx, 12 kB)

Základní škola

Název Vedoucí kroužku Určeno pro Termín Cena/pololetí
Florbal I. Kíni žáky I. stupně středa 15.00 – 16.00 500,-
Florbal II. Kíni žáky II. stupně středa 16.00 – 17.00 500,-
Hudebně dramatický  I. Vítková 1. - 3. třídu (popř. 4. tř.) čtvrtek 13.30 – 14.30 500,-
Hudebně dramatický  II. Vítková 4. - 9. třídu čtvrtek 14.45 – 16.15 600,-
Sportovní hry Novotná L. žáky I. stupně čtvrtek 15.00 -16.00 500,-
Základy gymnastiky Novotná P. dívky I. a II. st. úterý 15.00 - 16.00 500,-
Výtvarný kroužek Topinková žáky II. stupně úterý 15.00 - 16.30 800,-
Keramika I. Topinková žáky I. stupně čtvrtek 15.00 - 16.30 1200,-
Keramika II. Topinková II. stup. + dospělí čtvrtek 17.30 - 19.00 2000,-
Keramika III. Bednaříková žáky I. stupně úterý 12.40 – 14.10 1200,-
Keramika IV. Bednaříková žáky I. stupně středa 12.40 - 14.10 1200,-

 

Zajištěno jiným subjektem (PLATBU PROVÉST INSPIRU)

Výtvarný kroužek INSPIRO Pavlišová J. žáky 1. – 4. třídu pondělí  13.30 - 15.00 850,-
Výtvarný kroužek INSPIRO Pavlišová J. žáky 5. – 9. třídu pondělí 15.15 - 16.45 850,-

Talentové zkoušky


Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2022/2023 

Fotogalerie

Školní družina a školní klub
Školní družina a školní klub
Školní družina a školní klub
Školní družina a školní klub
Školní družina a školní klub
Školní družina a školní klub
Školní družina a školní klub
Školní družina a školní klub
Školní družina a školní klub

Přílohy

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2022/2023 (0.05 MB)