Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Přírodní učebna Lomnice

Je pod mrakem, střídavě slunce a déšť. Vlhkost půdy na výsadbu je optimální oproti nedávné letní vyprahlosti. Je 19. září, 3 hodiny odpoledne a na školní zahradě se pomalu scházejí pomocníci k první společné brigádě učitelů, rodičů a jejich ratolestí. Dnes se má vykonat počáteční „kus práce", aby byl přetvořen současný pozemek školní zahrady ve výukový prožitkový prostor pro žáky ZŠ a zároveň na prostor pro vzájemné setkávání, odpočinek a relaxaci - prostor pro veřejnost.

Jako první krok nás čeká výsadba záhonu bylin, kyselomilných rostlin, trvalek, dále ovocných a okrasných keřů a stromků. Velkou pomoc představují manželé Hana a Karel Říhovi, kteří fungují jako odborní poradci a dodavatelé rostlin. Práce probíhá hladce, pro každého je tu rostlinka na zasazení.

Po dvou hodinách je práce u konce. Jako překvapení na nás čeká voňavý jablečný závin s kávou, připravený žáky 9. ročníku. Konečné rozhlédnutí po zahradě je povzbudivé. Jak málo stačí, aby se prázdný prostor změnil na smysluplné místo. Tímto společným pracovním setkáním „oživování" přírodní učebny nekončí. Je to první krok z mnoha dalších, které budou následovat, aby v Lomnici vyrostlo příjemné místo pro všechny...

Velký dík patří zejména zúčastněným rodičům, projektovému týmu učitelů a žákům naší školy.

Petra Úlehlová Zatloukalová

Přírodní učebna 

 

S velkou radostí Vám oznamujeme, že naše škola získala prostředky pro vybudování školního arboreta z dotačního programu MŠMT Rozvojový program: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách. Přinášíme Vám nejnovější informace a výzvu pro ty, kteří se do realizace chtějí zapojit.

Cílem projektu je přeměna školního pozemku na přírodní učebnu nabízející dětem i veřejnosti prostor pro praktickou ekologickou výchovu a vzdělávání, prožitkové poznávání zákonitostí přírody a v neposlední řadě také pro relaxaci, odpočinek i hru.

K realizaci projektu bude zapotřebí co nejvíce pomocných rukou. Tímto vás všechny zveme na informativní schůzku, která se bude konat ve středu 11. 9. 2013 v 17:00 na školním pozemku (za nepříznivého počasí v prostorách školy).

Těší se na Vás Petra Úlehlová Zatloukalová - zástupce rodičů a za pedagogický sbor Mgr. Miloš Černý, Mgr. Andrea Slováková a Ing. Eva Němcová.