Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Projekt - Zelená učebna

Naše základní škola již dlouhodobě spolupracuje se státním podnikem Lesy České republiky, který v našich podmínkách reprezentuje pan Mario Lanča, revírník. Společně s ním jsme již připravili pro žáky naší školy naučné vycházky a besedy, na kterých se přímo v terénu žáci seznamovali s přírodou, její ochranou a na kterých pan Lanča nezištně předával žákům svoje zkušenosti a lásku k přírodě.

V loňském roce byla za jeho aktivní pomoci podána žádost o poskytnutí sponzorského daru naší škole ve výši 50 800 Kč na vybudování mobilní přírodní učebny (dřevěné stoly, lavice, informační tabule) v areálu školního hřiště. Tento projektový záměr byl schválen, do konce kalendářního roku 2010 zrealizován a vyúčtován.

Veškeré činnosti vázané na instalaci venkovní učebny budou provedeny v jarních měsících letošního roku.

Slavnostního otevření se dočkáme 20. května 2011.

Věřím, že tato první etapa přeměny školního pozemku na místo umožňující realizaci školní výuky výrazně posílí její prožitkovost a kromě toho nabídne i další možnosti pro setkávání, aktivní odpočinek a relaxaci.

Všechny výše uvedené výstupy a aktivity související s vybudováním venkovní učebny na školní zahradě jsou dlouhodobě udržitelné, jelikož odpovídají intenzivnímu ekologickému zaměření naší školy na tuto oblast v rámci školního vzdělávacího programu.

Závěrem bych chtěla upřímně poděkovat jménem svým, jménem pedagogů a především žáků školy Lesům ČR, s.p. za poskytnutí sponzorského daru a vyjádřit naději, že toto partnerství bude pokračovat.

Je dobré vědět, že existují lidé, firmy a instituce, kterým na rozvoji mladé generace záleží a neváhají tento svůj zájem konkrétně podpořit.

PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy

Fotogalerie

Projekt Zelená učebna Projekt Zelená učebna Projekt Zelená učebna