Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Denní režim

Uspořádání dne v MŠ ve školním roce 2022 / 2023

06.30 – 08.00 Příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovníkům ve třídě
06.30 – 07.30 Volné činnosti a spontánní zájmové aktivity, částečně řízené aktivity
07.30 – 09.10 Zahájení řízených, částečně řízených a dalších vzdělávacích aktivit
09.10 – 09.45 Dopolední svačinka, hygiena, příprava na pobyt venku
09.45 – 11.45 Pobyt venku
11.45 – 12.15 Oběd, hygiena
12.15 – 12.30 Odchody dětí po obědě, příprava na odpočinek
12.30 – 14.00 Poslech pohádek, odpočinek dle individuální potřeby dítěte
14.00 – 14.15 Probouzení dětí, osobní hygiena, příprava na odpolední svačinku
14.15 – 14.45 Odpolední svačinka
14.45 – 15.55 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickým pracovníkem zaměřené na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity, odchody dětí s pověřenou osobou k vyzvedávání
16.00 Ukončení provozu a uzamčení mateřské školy

 

Poznámka: Uspořádání dne se může podle potřeb MŠ přizpůsobit měnícím se podmínkám (např. výlet mimo MŠ, delší pobyt venku, různé vlivy ročního období apod.)