Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Květinový den 15. 5. 2024

Letošní Den boje proti rakovině mnoha dobrovolníkům v Lomnici nebyl lhostejný, a tak jsme svou aktivní účastí sbírku podpořili. Děti ze skautského oddílu ze Synalova, žáci Školního parlamentu, a i dospělí vynaložili veškeré úsilí, aby pomohli vysbírat finance ve prospěch Ligy proti rakovině Praha. Tato akce se zkrátka povedla v celé republice a my nejvíce DĚKUJEME VŠEM, kteří jakkoliv PŘISPĚLI.

Květinový

Logo YouTube
Logo edookit
Logo hope
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Šablony
Doučování žáků škol
Digitalizujeme školu
Digitalizujeme školu
Šablony OP JAK
Fond Sidus