Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Taneční obor

V tanečním oboru mají žáci možnost rozvíjet svůj taneční projev, hudební a prostorové cítění ve spolupráci s živým klavírním doprovodem.

Nejmenší děti první taneční krůčky formou rytmických her a gymnastických cvičení. Starším žákům nabízí taneční obor vzdělávání v tanci lidovém, klasickém i současném. Rychlý rozvoj tance přináší nové směry a trendy, se kterými žáky v hodinách seznamujeme. Žákům umožňujeme aktivní zapojení do přípravy a realizace choreografií. Výuka probíhá v zrcadlovém sálu vždy ve středu.

V průběhu školního roku žáci prezentují získané dovednosti na vystoupeních.

Na ZUŠ se člení na přípravnou taneční výchovu a na I. a II. stupeň základního studia.

 I. stupeň

v 1. a 2. ročníku se vyučuje:

  • taneční průprava
  • taneční praxe

ve 3. - 7. ročníku se vyučuje :

  • současný tanec
  • lidový tanec
  • klasický tanec
  • taneční praxe

II. stupeň

Výuka na II. stupni (1. - 4. ročník) je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky, klade větší důraz na osobitý taneční projev a rozvíjí tvůrčí a choreografický potenciál žáků.

Vyučovacími předměty jsou:

  • současný tanec
  • klasický tanec
  • taneční praxe