Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Měsíční výše úplaty za vzdělávání

ve školním roce 2009/2010

Výši úplaty za vzdělávání na období školního roku 2009/2010 stanovila ředitelka školy podle §8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
Úhrada školného se provádí v hotovosti nebo na účet školy č. 307306514/0600.

Termín:

  • I. pololetí uhradit do 30. září
  • II. pololetí uhradit do 28. února

PŘÍPRAVNÉ  STUDIUM

přípravná hudební výchova – individuální (1 žák) 150,- Kč/ měsíc 750,- Kč/pololetí
přípravná hudební výchova – kolektivní (2-4 žáci) 150,- Kč/ měsíc 750,- Kč/pololetí
přípravné ročníky tanečního oboru 100,- Kč/měsíc 500,- Kč/pololetí

ZÁKLADNÍ  STUDIUM  I.  A  II.  STUPEŇ

Hudební obor – individuální výuka hry na nástroj
včetně hudební nauky
220,- Kč/měsíc 1100,- Kč/pololetí
Taneční obor 160,- Kč/měsíc 800,- Kč/pololetí

STUDIUM  PRO  DOSPĚLÉ

  1. u žáků, kteří se vzdělávají v denní formě vzdělávání na střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole, je výše úplaty stejná jako u přípravného a základního studia
  2. u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmenu a), je výše úplaty za vzdělávání stanovena nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

V Lomnici 31. 8. 2008

PaedDr. Eva Karlíčková
ředitelka školy