Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Jak přihlásit (odhlásit) dítě

Jak přihlásit dítě do ZUŠ krok za krokem

1) Vyplňte elektronickou online přihlášku do 30. 4. 2024

Elektronickou přihlášku najdete zde

  • Přihlášku není nutné tisknout ani posílat poštou.
  • Po vyplnění nám ji odešlete tlačítkem „Odeslat přihlášku“.
  • Po úspěšném odeslání přihlášky se objeví věta: Vaše přihláška byla v pořádku odeslána.
  • Vyplněním přihlášky ale nejste automaticky přijatí do ZUŠ! Je ještě třeba úspěšně vykonat talentové zkoušky.

2) Přijďte na talentové zkoušky

Termíny Talentových zkoušek:

Pondělí 13. května a pátek 17. května 2024 – HUDEBNÍ OBOR
Středa 15. května – POUZE TANEČNÍ OBOR

V termínu talentových zkoušek přijďte do školy - dítě a alespoň jeden z jeho zákonných zástupců.

  • Všechny zájemce o studium budeme postupně zvát a zkoušet.

Vaše předběžná přihláška bude vytištěná a nachystaná k podepsání zákonným zástupcem nezletilého žáka.

Jak odhlásit dítě

  • Ukončit školní docházku do ZUŠ lze v pololetí a na konci školního roku.
  • Odhlásit dítě lze do 31.1. na 2. pololetí stávajícího školního roku a do 30.6. na další školní rok. V jiných termínech nebude na odhlášení brán zřetel.
  • Vyplňte odhlášku, vytiskněte a zašlete učiteli, který vaše dítě vyučoval.