Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Talentové zkoušky

TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK:

Hudební obor:

PONDĚLÍ 13. KVĚTNA NEBO
pátek 17. KVĚTNA 2024
vždy od 13:00 do 15:00 hodin

Taneční obor:

středa 15. května 2024 od 11:45 do 12:30

Talentová zkouška je koncipována v rozsahu přiměřeném věku uchazeče o studium. Naši pedagogové budou všem uchazečům maximálně nápomocni.

Hudební obor:

A. Zpěv písně
(libovolná píseň)


B. Intonační a sluchové předpoklady
(rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů předehraných pedagogem, atd.)


C. Rytmické předpoklady
(schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem)


D. Všeobecné předpoklady
(tělesné, věkové předpoklady pro zvolené studijní zaměření, reakce na pokyny pedagoga, atd.)

Taneční obor:

A. Taneční předpoklady
(fyzické dispozice, pohybová koordinace, obratnost, tanečnost, taneční přirozenost, atd.)


B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor, atd.)


Poznámka:
K talentové zkoušce je nutno s sebou vzít jednoduchý cvičební.

Pravidla hodnocení:

Hudební obor:

Komise hodnotí jednotlivé předpoklady bodovým ohodnocením 0-10 bodů. Na základě získaných bodů bude stanoveno pořadí pro přijetí. Bodově se hodnotí pouze části A-C. Bod D je pouze doplňkový, ke kterému se ale bude při rozhodování o přijetí přihlížet.

Bodové rozvržení:

10 – 9 bodů suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, je přípustné malé zaváhání
8 – 6 bodů dobré provedení úkolu s lehkými nepřesnostmi, drobnými chybami, intonační a rytmickou nejistotou a zaváháním
5 – 3 body nejisté zvládnutí úkolu, větší intonační a rytmické nepřesnosti
2 – 0 bodů nekvalitní zvládnutí úkolu a velkými intonačními a rytmickými chybami, nezvládnutí úkolu

Minimální počet bodů pro splnění talentové zkoušky: 20 bodů

Taneční obor:

Hodnotíme jednotlivé předpoklady bodovým ohodnocením 0-10 bodů. Na základě získaných bodů bude stanoveno pořadí pro přijetí.

Bodové rozvržení pro taneční obor

10 – 9 bodů suverénní a jistý projev
8 – 6 bodů dobrý projev
5 – 3 body nejistý projev
2 – 0 bodů nezvládnutý projev

Minimální počet bodů pro splnění talentové zkoušky: 10 bodů