Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Talentové zkoušky

Talentové zkoušky do ZUŠ pro školní rok 2021-2022

se konají 4. a 11. června 2021 v době od 12.00 - 15.00 hodin v učebně ZUŠ.
Přihlášky ke studiu v ZUŠ odevzdat nejpozději v den talentové zkoušky. K dispozici jsou v kanceláři školy nebo ke stažení.
Talentové zkoušky v tanečním oboru pro školní rok 2021-2022 se nekonají z důvodu plné obsazenosti.

KRITÉRIA HODNOCENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ UCHAZEČŮ KE STUDIU V ZUŠ

Žák je přijímán ke studiu v ZUŠ rozhodnutím ředitele školy na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky. Žáci jsou přijímáni podle pořadí nejvyššího počtu dosažených bodů do naplnění kapacity.
Termín talentové zkoušky je předem veřejně vyhlášen.
V případě, že nedojde k naplnění kapacity ZUŠ, může ředitel školy vyhlásit doplňující talentové zkoušky.

Talentová zkouška – Hudební obor

  • rytmické cítění – zopakovat rytmickou figuru
  • sluchová analýza – rozlišit vyšší/nižší tón, slabě/silně, počet hraných tónů současně
  • intonace – zopakovat zahraný tón, zpěv jednoduché písně

Talentová zkouška – Taneční obor

  • rytmické a hudební cítění
  • pohybové schopnosti
  • prostorová orientace

Hodnotí se body 1 - 10, přičemž nejvyšší hodnota je 10 bodů za každou oblast zvlášť. Maximální možný počet bodů je 30. Ke studiu budou přijati uchazeči s nejvyšším počtem dosažených bodů, a to do naplnění kapacity ZUŠ.

Žáci, kteří byli přijati, obdrží rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu.

Hudební obor

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání. Do základního studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky.

Přípravné studium má 1 až 2 ročníky a je určeno pro děti od 5 let. Základní studium I. stupně má 4 až 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let. Základní studium II. stupně má 3 až 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let.

Přednostně jsou přijímáni žáci školního věku – především děti, které půjdou od září do první nebo druhé třídy ZŠ. Vyučujeme hru na klavír, zobcovou flétnu, elektronické klávesové nástroje, bicí, trubku, housle, akordeon, kytaru a sólový zpěv.

Taneční obor

Do přípravného studia a základního studia I. stupně budou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání (pohybové schopnosti a tělesnou způsobilost). Ke zkoušce je nutné mít cvičební úbor a obuv.

Přípravné studium má 1 až 2 ročníky a je určeno pro děti od 5 let, základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let. Přípravné studium je zaměřeno na rozvíjení pohybových schopností dětí. Vyučovacími předměty I. stupně jsou taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasický tanec a taneční praxe.