Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

Zápis do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí do ŽŠ

 

Vážení rodiče,

o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 nebude rozhodnutí o přijetí automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí

  • na vstupních dveřích do ZŠ
  • a na webových stránkách školy - www.zslomnice.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 2. 5. 2019.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely bude Vaší žádosti přiděleno registrační číslo.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.