Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

Zápis do 1. třídy

Zveme všechny předškoláčky a jejich rodiče k zápisu do první třídy, který se koná ve čtvrtek 11. 4. 2019 v ZŠ od 14.00 do 16.00 hodin. Děti budou plnit úkoly na jednotlivých stanovištích. Přejeme jim pěkný zápisový den.

Zákonní zástupci si vezmou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, kartu zdravotní pojišťovny dítěte, psací potřeby pro sebe i pro dítě, přezůvky (pro děti) a úsměv na tváři.

Žádost o přijetí a dotazník nebo žádost o odklad je možno vyzvednout v MŠ nebo v kanceláři ZŠ, případně stáhnout z webových stránek ZŠ (formuláře) a přinést již vyplněné nebo vypsat při zápisu.

V případě žádosti o odklad je nutno doložit doporučení PPP nebo SPC a vyjádření ošetřujícího lékaře.

Těší se na vás učitelky 1. stupně

 

Vážení rodiče,

o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 nebude rozhodnutí o přijetí automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí

  • na vstupních dveřích do ZŠ
  • a na webových stránkách školy - www.zslomnice.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 2. 5. 2019.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely bude Vaší žádosti přiděleno registrační číslo.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.