Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

 

Aktuality

26. 5. 2017 - ředitelské volno

V souladu s §24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona je dne

26. 5. 2017

vyhlášeno v celém zařízení ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice

ředitelské volno

z důvodu přerušení dodávky vody.

Pozvánka na koncert Ohlédnutí

Pozvánka na koncert Ohlédnutí

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Provoz bazénu a sauny bude ukončen v pátek 31. 3. 2017

 

Uzavření provozu školního bufetu

Od 1. 1. 2017 dochází k uzavření provozu školního bufetu.

Informace KRAPŠ

Vážení rodiče a přátelé KRAPŠ,
na valné hromadě Klubu rodičů a přátel školy, z. s. konané dne 9. 9. 2016 bylo rozhodnuto, že v roce 2017 nebudeme pořádat společenský ples. Od pořádání této tradiční společenské akce jsme upustili z důvodů změn v legislativě a neustále se zvyšujících nákladů, které jsou nad naše finanční a personální možnosti.

Dále se však budeme věnovat pořádání menších akcí jako podpora environmentální výchovy na ZŠ, plavecké zápolení, dětské sportovní odpoledne a prázdninový příměstský tábor. Také bychom rádi připomněli činnost Artklubu KRAPŠ, který v tomto školním roce nabízí výtvarný kurz pro žáky ZŠ.

V oblasti příspěvku členů KRAPŠ dochází také ke změně. Nadále nebudou vybírány žádné členské příspěvky, peněžní podpora na výlety a kulturní akce bude zrušena. Jednorázový příspěvek dětem členů KRAPŠ na lyžařský pobyt zůstane zachován. V souvislosti se zrušením ročního příspěvku dochází i ke změnám v členství KRAPŠ - přihlášky a odhlášky přijímáme na základě emailu, pro stávající členy se až na příspěvky nic nemění. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

Za výbor KRAPŠ Josef Hanák, Mgr. et Mgr. Andrea Mikitová

Školní družina prodloužena do 16.00 hodin

Základní škola reaguje na přání rodičů a od pondělí 3. 10. 2016 dochází k prodloužení pobytového času ve školní družině do 16.00 hodin. Prosíme rodiče, kteří mají o prodloužený pobyt svých dětí zájem, aby tuto skutečnost nahlásili vedoucí školní družiny Mgr. Michaele Špačkové.

Mgr. Jan Vaščák, ředitel školy

Přípravka z anglického jazyka na zkoušky Cambridge

Vážení rodiče,
základní škola je zapojená do projektu přípravy žáků na zkoušky Cambridge různých úrovní z anglického jazyka.

Vzhledem k vašemu zájmu a zájmu dětí tedy nabízíme otevření přípravek na tyto zkoušky. Přípravky jsou určeny i žákům, kteří se nechtějí zkoušky účastnit, ale chtějí si zlepšit svoji znalost jazyka.

Celý článek ...

Nabídka zájmových kroužků školního klubu

Celý článek ...

Školní jídelna

Vážení rodiče, nezapomeňte do konce měsíce srpna 2016 zaplatit zálohu na obědy v září 2016.

Od 1. 9. 2016 dochází z důvodu navýšení cen vstupních surovin ke změně potravinového normativu o 2,- Kč.

Důležité upozornění

Budova školy se otevírá v 7.00 hod.

Používání mobilních telefonů a jiných dotykových zařízení ve škole

Vzhledem k velkému nárůstu používání a zneužívání dotykových zařízení žáky školy byla vytvořena pravidla pro jejich provoz. Pokud budou žáci tato pravidla dodržovat a respektovat tím základní pravidla slušnosti, nebude nutné přistupovat k dalšímu omezení nebo zákazu.
Více informací ...

Možnost pronájmu tělocvičny v odpoledních a večerních hodinách.

Více informací ...