Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

 

Aktuality

Zahájení výuky v ZŠ pro II. stupeň

 • od 8. června 2020, 8:20 – 11:55 hod.
 • vyplněné čestné prohlášení (pdf, 270 kB)
 • výuka organizována dle mimořádného rozvrhu
 • pondělí, středa – 6. třída; úterý, čtvrtek – 7. a 8. třída
 • možnost přihlášení na oběd
 • veškerá provozní a hygienická opatření totožná jako u I. stupně

Zahájení výuky ve speciální třídě ZŠ

 • od 8. června 2020, 8.00 – 11.20 hod.
 • vyplněné čestné prohlášení (pdf, 270 kB)
 • veškerá provozní a hygienická opatření totožná jako v ZŠ

Děkovný certifikát za podporu projektu Život dětem

Více informací ...

Oznámení o úplatě ve školní družině, Oznámení o úplatě za zájmové kroužky

Více informací ...

Oznámení o úplatě v ZUŠ

Více informací ...

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Více informací ...

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020

Více informací ...

Vítězství v celonárodní soutěži cizích jazyků WocaBee

Žáci 8. třídy spolu s paní učitelkou Bednaříkovou zvítězili v krajském kole celonárodní soutěže v anglickém jazyce a postupují do celostátního kola Wocabee šampionát.

Více informací ...

Vypsané termíny talentových zkoušek do ZUŠ

Více informací ...

Provoz MŠ o hlavních prázdninách

Provoz o hlavních prázdninách bude probíhat v době 1. - 3. 7. a 7. - 21. 7. 2020 v horní MŠ.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

Více informací ...

ZÁPIS DO MŠ

Více informací ...

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Více informací ...

PRAVIDLA ONLINE UČENÍ Z POHLEDU ŽÁKA

Informační leták (pdf, 1 MB)

Pravidla online učení

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Více informací ...

Zájezd školní družiny do zábavního parku Energylandia

Zájezd školní družiny do polského zábavního parku Energylandia je zrušen.
Zaplacená záloha bude rodičům vrácena po otevření školy.

Žádost o ošetřovné lze vyzvednout ve dnech pondělí a středa od 8,00 do 12,00 hodin v kanceláři školy nebo dle telefonické domluvy.

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí zřizovatele se od úterý 17.3.2020 uzavírá provoz MŠ v Lomnici do odvolání.

Žádost o ošetřovné lze vyzvednout ve dnech pondělí a středa od 8,00 do 12,00 hodin v kanceláři školy nebo dle telefonické domluvy.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu se od 13. března 2020 uzavírá pro veřejnost provoz bazénu, sauny a tělocvičny.

 

NÁHRADNÍ VÝUKA

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci, která nastala uzavřením školy, zprostředkujeme individuální výuku následujícím způsobem:

 • Výukové materiály a úkoly budou zasílány prostřednictvím elektronické žákovské knížky.  
 • Na základě domluvy s konkrétními vyučujícími bude ke komunikaci využíván také e-mail.

V případě dotazů kontaktujte příslušného třídního učitele nebo vyučujícího na pracovní e-mail.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí vlády se od středy 11. 3. 2020 do odvolání uzavírá základní škola. Jedná se o opatření Bezpečnostní rady státu proti šíření nového koronaviru. Uzavření se týká i základní umělecké školy.

Žákům budou obědy odhlášeny automaticky, pro cizí strávníky se vaří i nadále.

Průběžně sledujte webové stránky pro aktuální informace.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

Fotogalerie z akcí

Akce školy

Akce mateřské školy

Akce ZUŠ

Kroužky školního klubu 2019 - 2020

Poplatky plaťte v kanceláři školy nebo na účet 307306514/0600 (s jménem dítěte a názvem kroužku) na 1. pololetí do konce října 2019, na 2. pololetí do konce února 2020. Při neuhrazení poplatků v daných termínech nemůže žák do zaplacení kroužek dále navštěvovat.

Ukončení docházky do kroužku je možné pouze na základě písemné odhlášky (u paní vychovatelky nebo v kanceláři školy).

Mateřská škola

Název Vedoucí kroužku Určeno pro Termín Cena/pololetí
Cvičení rodičů s dětmi Klimová děti od 3 do 7 let út: 16.00 - 17.00 400,-

Základní škola

Název Vedoucí kroužku Určeno pro Termín Cena/pololetí
Hudebně dramatický kroužek I.  Vítková žáky I. stupně út: 13.30 - 14.30 500,-
Angličtina hrou I. Chalupová Losíková žáky I.a II. tř. út: 13.00 - 14.00 500,-
Angličtina hrou II. Chalupová Losíková žáky III. - V. tř. út: 14.00 - 15.00 500,-
Plavání Zhořová žáky I. stupně st: 13.30 - 14.30 350,-
Kopaná I. Vaščák žáky I. stupně st: 14.20 - 15.20 350,-
Keramika I. Topinková žáky I. stupně st: 15.00 - 16.30 500,-
Sportovky I. Topinka žáky I. stupně čt: 15.00 - 16.00 350,-
Florbal I.  Pokoj žáky I. stupně pá: 15.00 - 16.00 350,-
Sborový zpěv  Svozilová žáky I. a II. stupně po:14.00 - 15.00 450,-
Mladý zahrádkář Němcová,Bracek žáky I. a II. stupně út: 13.30 - 15.30
1x za 14 dní
350,-
Taneční kroužek Jirásková žáky V. - IX. tř. po: 16.00 - 17.00 450,-
Zábavná angličtina Chalupová Losíková žáky II. stupně po: 14.00 - 15.00 500,-
Hudebně dramatický kroužek II. Vítková žáky II. stupně út: 14.45 - 15.45 500,-
Sportovky II. Topinka žáky II. stupně čt: 16.00 - 17.00 350,-
Kopaná II. Vaščák žáky II. stupně st: 15.20 - 16.20 350,-
Florbal II. Pokoj žáky II. stupně pá: 16.00 - 17.00 350,-
Kondiční cvičení s hudbou Klimová žáky, mládež, dospělé po: 19.00 - 20.00 400,-
(50,-/1hod)
Keramika II. Topinková mládež, dospělé st: 17.30 - 19.00 800,-

 
Vedoucí kroužků si děti vyzvedávají u šaten, kam je také na konci kroužků odvádějí.

Zajištěno jiným subjektem:

Název Vedoucí kroužku Určeno pro Termín Subjekt
Inspiro - mažoretky I. Rotterová žáky I. a II. st. út: 15.00 - 16.00 Inspiro

Důležité upozornění

Budova školy se otevírá v 7.00 hod.

Používání mobilních telefonů a jiných dotykových zařízení ve škole

Od 1. 9. 2019 platí v celém areálu školy zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení. Mobilní telefon smí žák použít pouze se souhlasem příslušného pedagogického pracovníka. (Viz dodatek č. 2 školního řádu.)

Možnost pronájmu tělocvičny v odpoledních a večerních hodinách.

Více informací ...