Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

 

Aktuality

Výsledky voleb do Školské rady při ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice za zákonné zástupce žáků

Volby zástupců zákonných zástupců žáků při ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice proběhly v pondělí 13. 1. 2020 ve sborovně školy.

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků: 29
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků: 0

Abecední seznam zvolených zákonných zástupců žáků do Školské rady:

Ing. Karel Chalupa
Bc. Dušan Kíni
Marie Štouračová

Funkční období Školské rady je pro školní roky 2019/2020 až 2021/2022.

 V Lomnici dne 14. ledna 2020

Mgr. Jan Vaščák, ředitel školy

Seznam kandidátů do školské rady při ZŠ

Seznam kandidátů do Školské rady při ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice za zákonné zástupce nezletilých žáků:

  • MgA. Martin Bednařík, Synalov
  • Martin Felbinger, Lomnice
  • Ing. Karel Chalupa, Lomnice
  • Bc. Dušan Kíni, Lomnice
  • Ing. Miluše Landsmannová, Tišnov
  • Monika Přikrylová, Běleč
  • Lenka Sečkařová, Lomnice
  • Marie Štouračová, Lomnice

Volby se uskuteční v pondělí 13. 1. 2020 od 7.00 do 17.00 hodin ve sborovně školy.

V Lomnici dne 9. 1. 2020

Mgr. Jan Vaščák, ředitel školy

Pozvánka na Novoroční koncert

Pozvánka na Novoroční koncert

PF 2020

PF 2020

Provoz bazénu

Provoz bazénu o vánočních prázdninách: 27. - 29. 12. 2019,
v novém roce zahájení od 2. 1. 2020.

Kroužky školního klubu 2019 - 2020

Poplatky plaťte v kanceláři školy nebo na účet 307306514/0600 (s jménem dítěte a názvem kroužku) na 1. pololetí do konce října 2019, na 2. pololetí do konce února 2020. Při neuhrazení poplatků v daných termínech nemůže žák do zaplacení kroužek dále navštěvovat.

Ukončení docházky do kroužku je možné pouze na základě písemné odhlášky (u paní vychovatelky nebo v kanceláři školy).

Mateřská škola

Název Vedoucí kroužku Určeno pro Termín Cena/pololetí
Cvičení rodičů s dětmi Klimová děti od 3 do 7 let út: 16.00 - 17.00 400,-

Základní škola

Název Vedoucí kroužku Určeno pro Termín Cena/pololetí
Hudebně dramatický kroužek I.  Vítková žáky I. stupně út: 13.30 - 14.30 500,-
Angličtina hrou I. Chalupová Losíková žáky I.a II. tř. út: 13.00 - 14.00 500,-
Angličtina hrou II. Chalupová Losíková žáky III. - V. tř. út: 14.00 - 15.00 500,-
Plavání Zhořová žáky I. stupně st: 13.30 - 14.30 350,-
Kopaná I. Vaščák žáky I. stupně st: 14.20 - 15.20 350,-
Keramika I. Topinková žáky I. stupně st: 15.00 - 16.30 500,-
Sportovky I. Topinka žáky I. stupně čt: 15.00 - 16.00 350,-
Florbal I.  Pokoj žáky I. stupně pá: 15.00 - 16.00 350,-
Sborový zpěv  Svozilová žáky I. a II. stupně po:14.00 - 15.00 450,-
Mladý zahrádkář Němcová,Bracek žáky I. a II. stupně út: 13.30 - 15.30
1x za 14 dní
350,-
Taneční kroužek Jirásková žáky V. - IX. tř. po: 16.00 - 17.00 450,-
Zábavná angličtina Chalupová Losíková žáky II. stupně po: 14.00 - 15.00 500,-
Hudebně dramatický kroužek II. Vítková žáky II. stupně út: 14.45 - 15.45 500,-
Sportovky II. Topinka žáky II. stupně čt: 16.00 - 17.00 350,-
Kopaná II. Vaščák žáky II. stupně st: 15.20 - 16.20 350,-
Florbal II. Pokoj žáky II. stupně pá: 16.00 - 17.00 350,-
Kondiční cvičení s hudbou Klimová žáky, mládež, dospělé po: 19.00 - 20.00 400,-
(50,-/1hod)
Keramika II. Topinková mládež, dospělé st: 17.30 - 19.00 800,-

 
Vedoucí kroužků si děti vyzvedávají u šaten, kam je také na konci kroužků odvádějí.

Zajištěno jiným subjektem:

Název Vedoucí kroužku Určeno pro Termín Subjekt
Inspiro - mažoretky I. Rotterová žáky I. a II. st. út: 15.00 - 16.00 Inspiro

Důležité upozornění

Budova školy se otevírá v 7.00 hod.

Používání mobilních telefonů a jiných dotykových zařízení ve škole

Od 1. 9. 2019 platí v celém areálu školy zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení. Mobilní telefon smí žák použít pouze se souhlasem příslušného pedagogického pracovníka. (Viz dodatek č. 2 školního řádu.)

Možnost pronájmu tělocvičny v odpoledních a večerních hodinách.

Více informací ...