Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

 

Aktuality

 

Ukončení provozu bazénu

Provoz bazénu byl k 1. 4. 2018 ukončen!

Uzavření provozu školního bufetu

Od 1. 1. 2017 dochází k uzavření provozu školního bufetu.

Informace KRAPŠ

Vážení rodiče a přátelé KRAPŠ,
na valné hromadě Klubu rodičů a přátel školy, z. s. konané dne 9. 9. 2016 bylo rozhodnuto, že v roce 2017 nebudeme pořádat společenský ples. Od pořádání této tradiční společenské akce jsme upustili z důvodů změn v legislativě a neustále se zvyšujících nákladů, které jsou nad naše finanční a personální možnosti.

Dále se však budeme věnovat pořádání menších akcí jako podpora environmentální výchovy na ZŠ, plavecké zápolení, dětské sportovní odpoledne a prázdninový příměstský tábor. Také bychom rádi připomněli činnost Artklubu KRAPŠ, který v tomto školním roce nabízí výtvarný kurz pro žáky ZŠ.

V oblasti příspěvku členů KRAPŠ dochází také ke změně. Nadále nebudou vybírány žádné členské příspěvky, peněžní podpora na výlety a kulturní akce bude zrušena. Jednorázový příspěvek dětem členů KRAPŠ na lyžařský pobyt zůstane zachován. V souvislosti se zrušením ročního příspěvku dochází i ke změnám v členství KRAPŠ - přihlášky a odhlášky přijímáme na základě emailu, pro stávající členy se až na příspěvky nic nemění. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

Za výbor KRAPŠ Josef Hanák, Mgr. et Mgr. Andrea Mikitová

Školní družina prodloužena do 16.00 hodin

Základní škola reaguje na přání rodičů a od pondělí 3. 10. 2016 dochází k prodloužení pobytového času ve školní družině do 16.00 hodin. Prosíme rodiče, kteří mají o prodloužený pobyt svých dětí zájem, aby tuto skutečnost nahlásili vedoucí školní družiny Mgr. Michaele Špačkové.

Mgr. Jan Vaščák, ředitel školy

Důležité upozornění

Budova školy se otevírá v 7.00 hod.

Používání mobilních telefonů a jiných dotykových zařízení ve škole

Vzhledem k velkému nárůstu používání a zneužívání dotykových zařízení žáky školy byla vytvořena pravidla pro jejich provoz. Pokud budou žáci tato pravidla dodržovat a respektovat tím základní pravidla slušnosti, nebude nutné přistupovat k dalšímu omezení nebo zákazu.
Více informací ...

Možnost pronájmu tělocvičny v odpoledních a večerních hodinách.

Více informací ...