Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

 

Aktuality

Vánoční koncert ZUŠ

Vánoční koncert ZUŠ se koná v pátek 15. 12. 2017 v 15.30 hodin v Duhovém sále.

Bazén uzavřen

Bazén je od 7. 12. 2017 z technických důvodů
až do odvolání uzavřen!

Plavecké zápolení

Plavecké zápolení se z důvodu uzavření bazénu
překládá na měsíc leden 2018.

Bazén

Bazén

29. 9. 2017 - ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice na pátek 29. září 2017 ředitelské volno.

Nabídka zájmových kroužků školního klubu

Celý článek ...

Provoz bazénu a sauny bude ukončen v pátek 31. 3. 2017

 

Uzavření provozu školního bufetu

Od 1. 1. 2017 dochází k uzavření provozu školního bufetu.

Informace KRAPŠ

Vážení rodiče a přátelé KRAPŠ,
na valné hromadě Klubu rodičů a přátel školy, z. s. konané dne 9. 9. 2016 bylo rozhodnuto, že v roce 2017 nebudeme pořádat společenský ples. Od pořádání této tradiční společenské akce jsme upustili z důvodů změn v legislativě a neustále se zvyšujících nákladů, které jsou nad naše finanční a personální možnosti.

Dále se však budeme věnovat pořádání menších akcí jako podpora environmentální výchovy na ZŠ, plavecké zápolení, dětské sportovní odpoledne a prázdninový příměstský tábor. Také bychom rádi připomněli činnost Artklubu KRAPŠ, který v tomto školním roce nabízí výtvarný kurz pro žáky ZŠ.

V oblasti příspěvku členů KRAPŠ dochází také ke změně. Nadále nebudou vybírány žádné členské příspěvky, peněžní podpora na výlety a kulturní akce bude zrušena. Jednorázový příspěvek dětem členů KRAPŠ na lyžařský pobyt zůstane zachován. V souvislosti se zrušením ročního příspěvku dochází i ke změnám v členství KRAPŠ - přihlášky a odhlášky přijímáme na základě emailu, pro stávající členy se až na příspěvky nic nemění. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

Za výbor KRAPŠ Josef Hanák, Mgr. et Mgr. Andrea Mikitová

Školní družina prodloužena do 16.00 hodin

Základní škola reaguje na přání rodičů a od pondělí 3. 10. 2016 dochází k prodloužení pobytového času ve školní družině do 16.00 hodin. Prosíme rodiče, kteří mají o prodloužený pobyt svých dětí zájem, aby tuto skutečnost nahlásili vedoucí školní družiny Mgr. Michaele Špačkové.

Mgr. Jan Vaščák, ředitel školy

Školní jídelna

Vážení rodiče, nezapomeňte do konce měsíce srpna 2016 zaplatit zálohu na obědy v září 2016.

Od 1. 9. 2016 dochází z důvodu navýšení cen vstupních surovin ke změně potravinového normativu o 2,- Kč.

Důležité upozornění

Budova školy se otevírá v 7.00 hod.

Používání mobilních telefonů a jiných dotykových zařízení ve škole

Vzhledem k velkému nárůstu používání a zneužívání dotykových zařízení žáky školy byla vytvořena pravidla pro jejich provoz. Pokud budou žáci tato pravidla dodržovat a respektovat tím základní pravidla slušnosti, nebude nutné přistupovat k dalšímu omezení nebo zákazu.
Více informací ...

Možnost pronájmu tělocvičny v odpoledních a večerních hodinách.

Více informací ...