Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

Aktuality MŠ

Rozdělení nově přijatých dětí do jednotlivých tříd - šk. rok 2018/2019

 I.třída "Veverky"  II.Třída "Sovy"  III.třída "Včelky"
6.30 - 16.00 hod. 6.30 - 16.00 hod.  7.00 - 16.00 hod.
128/2018 112/2018 138/2018
130/2018 136/2018 150/2018
131/2018 126/2018 133/2018
132/2018 144/2018 141/2018
140/2018 161/2018 147/2018
153/2018 137/2018 127/2018
154/2018 152/2018 134/2018
160/2018 129/2018 159/2018
146/2018 148/2018

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2018

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2018

Provoz MŠ o hlavních prázdninách

Mateřská škola bude o hlavních prázdninách v provozu od 2. 7. do 13. 7. 2018. Je nutné, aby rodiče své dítě na tuto dobu závazně přihlásili v MŠ do pátku 1. 6. 2018.

Pojištění dětí v MŠ

Vážení rodiče,
vzhledem k výpovědi pojistné smlouvy dětí v MŠ ze strany pojišťovny byla škola nucena uzavřít novou pojistku. Z důvodu změn v Občanském zákoníku nelze již dítě v MŠ pojistit tak jako dříve s odpovědností právnické osoby vykonávající činnost v MŠ. Vzniklé škody jsou tedy hrazeny pouze v případě, že MŠ prokazatelně poruší svoje právní povinnosti. Z těchto důvodů doporučuji sjednat úrazové pojištění dítěte ze strany zákonných zástupců.

Mgr. Jan Vaščák
ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice