Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

Měsíční výše úplaty za vzdělávání

Od 1. 9. 2012 činí měsíční částka úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ včetně dětí s odkladem povinné školní docházky 350,- Kč.
Vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně.

Způsob úhrady:

  • v hotovosti vždy 14. den v kalendářním měsíci
  • bezhotovostní formou převodu z účtu zákonného zástupce na účet školy č. 307306514/0600 a to vždy do 14. dne v kalendářním měsíci

Společně s úplatou za předškolní vzdělávání je nutno uhradit i částku za stravné.

Přílohy

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016-2017 (0.61 MB)