Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

Pracovníci školy

Pedagogičtí pracovníci

Učitelé základní školy

Anežka Bednaříková, Mgr.   bednarikova@zslomnice.cz
Miloš Černý, Mgr.  třídní učitel VI. cerny@zslomnice.cz
Marcela Doležalová, Mgr. zástupkyně ředitele dolezalova@zslomnice.cz
Radmila Holcnerová, Mgr. třídní učitelka III. holcnerova@zslomnice.cz
Hana Kalasová, Mgr. třídní učitelka I. kalasova@zslomnice.cz
Barbora Klímová, Mgr.   klimova@zslomnice.cz
Ivanka Krejčí, Mgr. speciální pedagog krejciivanka@zslomnice.cz
Marie Krejčí, Mgr. Bc. třídní učitelka SPT., výchovná poradkyně krejci@zslomnice.cz
Marcela Mašková, Mgr. třídní učitelka VIII., školní metodik prevence maskova@zslomnice.cz
Eva Němcová, Mgr. Ing. třídní učitelka IV. nemcova@zslomnice.cz
Magdalena Nosková, Mgr. třídní učitelka VII. noskova@zslomnice.cz
Barbora Pavlišová, Mgr.   pavlisova@zslomnice.cz
Andrea Slováková, Mgr. třídní učitelka IX., koordinátor ICT slovakova@zslomnice.cz
Milan Topinka, PaedDr.   topinka@zslomnice.cz
Linda Topinková, Mgr.   topinkova@zslomnice.cz
Jan Vaščák, Mgr. ředitel školy reditel@zslomnice.cz
Eva Vítková, Mgr. třídní učitelka V. vitkova@zslomnice.cz
Marie Zhořová třídní učitelka II. zhorova@zslomnice.cz

Asistenti pedagogů

Lenka Bortlíková, Mgr. bortlikova@zslomnice.cz
Renata Brabcová brabcova@zslomnice.cz
Lenka Dítětová ditetova@zslomnice.cz
Iva Hejtmánková hejtmankova@zslomnice.cz
Silvie Kosířová kosirova@zslomnice.cz
Eva Nečesalová, Mgr., Ph.D. necesalova@zslomnice.cz
Alena Opltová, DiS. opltova@zslomnice.cz
Libuše Procházková, Ing. prochazkova@zslomnice.cz
Marie Šmardová smardova@zslomnice.cz

Učitelé základní umělecké školy

Kateřina Kessnerová, Bc. et Bc. kessnerova@zslomnice.cz
Lukáš Hacek, MgA. hacek@zslomnice.cz
Marie Pospíšilová, Mgr. pospisilova@zslomnice.cz
Tomáš Prokop prokop@zslomnice.cz
Lucie Prokopová prokopova@zslomnice.cz
Jana Suchá, MgA. sucha@zslomnice.cz
Eva Štěrbová, MgA. sterbova@zslomnice.cz

Učitelé mateřské školy

Silvie Benešová, Bc. benesova@zslomnice.cz
Světlana Koudelková koudelkova@zslomnice.cz
Lenka Mořkovská morkovska@zslomnice.cz
Jitka Müllerová, Bc. mullerova@zslomnice.cz
Pavlína Vlachová vlachova@zslomnice.cz

Vychovatelé školní družiny a školního klubu

Iva Hejtmánková hejtmankova@zslomnice.cz
Eva Nečesalová, Mgr., Ph.D. necesalova@zslomnice.cz
Michaela Špačková, Mgr. spackova@zslomnice.cz
Marie Zhořová zhorova@zslomnice.cz

Správní zaměstnanci

Školní jídelna

Eva Pavlíčková vedoucí ŠJ
Jaroslava Vaščáková hlavní kuchařka
Marie Pachlopníková kuchařka
Kateřina Pochopová kuchařka
Zdeňka Suková kuchařka

Provozní zaměstnanci

Anna Tesařová, Ing. ekonomka tesarova@zslomnice.cz
Lenka Feiferová administrativní pracovnice feiferova@zslomnice.cz
Jiří Kvasnica školník skolnik@zslomnice.cz
Dana Dvořáková uklízečka  
Radka Kvasnicová uklízečka  
Božena Pařízková uklízečka  
Hana Zhořová uklízečka  
Zita Brychtová správce tělov. zař.  
Alena Modráková správce tělov. zař.  
Markéta Sedlářová pomocná síla v MŠ  
Martina Straková pomocná síla v MŠ