Přeskočit na obsah stránky

Základní škola Lomnice  

Používání mobilních telefonů a jiných dotykových zařízení ve škole

  1. Žáci mohou nosit do školy mobilní telefony nebo jiná dotyková zařízení s tím vědomím, že škola nenese žádnou odpovědnost za jeho ztrátu nebo poškození, pokud nebudou vyzváni k jeho odložení na místě k tomu určeném.
  2. Mobilními telefony lze telefonovat, přijímat hovory, posílat SMS, hrát hry a využívat jiné služby mobilních operátorů pouze o přestávkách.
  3. Během výuky je vypnuta hlasitá zvuková signalizace a telefon nebo jiné dotykové zařízení je uloženo ve školní tašce žáka.
  4. Pořizování zvukových a obrazových záznamů bez předchozího souhlasu vyučujícího nebo osoby na záznamu je zakázáno.
  5. Při nedodržení tohoto nařízení může vyučující mobilní telefon nebo jiné dotykové zařízení žákovi odebrat do konce vyučovací hodiny nebo v případě opakovaného prohřešku do konce vyučování.
  6. Pokud nedojde k nápravě ani po opakovaném upozornění žáka, budou rodiče informováni o jeho nevhodném chování a dohodnuta nápravná opatření.