Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Zprávy z MŠ

Letos na začátku školního roku 2019/2020 Vám přinášíme nové informace ze života naší mateřské školy. 

První den školního roku nás na uvítanou navštívila paní starostka, členové rady a zaměstnanci  městyse Lomnice.

Začátkem září proběhla informační schůzka rodičů. Následně také pro zájemce preventivní, bezkontaktní, screeningové vyšetření zraku pomocí PLUSOPTIX A09 přístrojem. Toto vyšetření dokáže odhalit vady, které včasnou léčbou mohou dítěti v budoucnu pomoci k lepšímu zvládnutí povinností v základní škole.

Aktivity konané mimo prostory MŠ jsme letos zahájili ve středu 25. 9. 2019  společně se žáky 1. třídy návštěvou zábavního centra BONGO v Brně. Tuto akci si užily i děti, které jsou úplnými nováčky v MŠ a teprve se adaptují.

Ve čtvrtek 10. října k nám z Prahy přijely dvě lektorky z kynologického servisu „Bezpečný pes“. Děti se v první části  seznámily s morfologií pejsků, stavbou těla a jejich typickým vzhledem (srstí, velikostí, barvou, tlamou, zuby atd.). Děti se učily poznávat „řeč“ psího těla, jejich mimiku a především rozpoznat varovné psí signály.

V další části nám lektorky navodily konkrétní situace ze života, do kterých se může dítě spolu s cizím psem dostat (pes na vodítku, kterého potkáme na ulici se svým pánem,  pes kdekoliv  přivázaný,  pes bez pána pobíhající po ulici), ale hlavně přiblížily nejhorší situaci a to psa agresivního, který již vykazuje známky blížícího se možného napadení. 

Děti si prakticky vyzkoušely, jak tyto situace konkrétně řešit a co v těchto případech nejlépe dělat. Vlastním prožitkem si vyzkoušely techniky, které jim pomohou chránit si důležité části těla v případě útoku psa, co dělat se svým tělem a jak se „schovat do klubíčka“.

Na závěr se seznámily  s konkrétními pejsky, kteří přijeli, a to podle pravidel, která se mají při setkání s cizím pejskem a jeho pánem dělat. Všechny tyto aktivity probíhaly vždy pod dohledem vyškolených lektorů.

Na konci října po podzimních prázdninách proběhne každoroční společné odpolední tvoření pro maminky a děti s názvem "Dýňáčky - podzimáčky".

Průběžně již domlouváme další aktivity, o kterých Vás budeme zase informovat příště. Hezké podzimní dny všem přejí všichni zaměstnanci mateřské školy.

Bc. Jitka Müllerová

Logo YouTube
Logo edookit
Logo hope
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Šablony
Doučování žáků škol
Digitalizujeme školu
Digitalizujeme školu
Šablony OP JAK
Fond Sidus