Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Zprávy z MŠ

Vážení čtenáři, přinášíme další zpravodajství ze života mateřské školky.

Měsíc leden byl pro 37 dětí také sportovním měsícem. Po dobu jednoho týdne absolvovaly lyžařský výcvik ve ski-areálu Hodonín u Kunštátu. Nadšení a radost z pohybu přálo všem malým lyžařům, kteří pod vedením zkušených instruktorů zvládli základy lyžování. Někteří i trochu více. Poslední den tohoto týdne byl pro všechny děti „závodním“ dnem. Svým rodičům ukázaly slalomový sjezd. Všechny děti si odnesly na památku skupinovou fotografii a pamětní medaili.

V únoru navštívily děti divadlo Radost v Brně. Byli jsme na pohádce s písničkami „Jája a Pája“. Na úplném konci února proběhla schůzka rodičů dětí, které mají v září 2019 nastoupit do první třídy základní školy. Na schůzce si rodiče mohli prohlédnout testy ukazující zralost jednotlivých oblastí, které jsou důležité pro zdárný start na začátku školy. V návaznosti na tuto schůzku probíhají edukační „kurzy“ těchto dětí v ZŠ, kde pracují pod vedením paní učitelky Mgr. Radmily Holcnerové jako opravdoví školáci.

V měsíci březnu proběhly další kulturní akce a to v Duhovém sále školy. „Babička Chrotta (starý hudební nástroj) vypráví“ - formou pohádky se děti seznamovaly s různými historickými i současnými dechovými a rytmickými hudebními nástroji. V tomto programu měly také prostor si zazpívat písničky a poslechnout si krátké ukázky skladeb. Příběh z oblasti hudebních nástrojů nám dovyprávěl pan Mgr. Pavel Josef Macků z nedaleké Nedvědice. Zabývá se také výrobou historických hudebních nástrojů, které předvádí v letních měsících na různých hradech a zámcích. A druhým představením byla naopak moderní hudba a různé známe písničky z pohádek, kde děti tancovaly a rytmizovaly při doprovodu elektronických varhan. A posledním vystoupením v sále byl pan kouzelník, který při své iluzi využil i spolupráci dětí.

V polovině března jsme podle vzdělávacího plánu na téma „Místo, kde žiji“ připravili pro nejstarší děti formou prožitku a ukázky seznámení s historií Lomnice. Průvodkyní nám byla místní obyvatelka paní PaedDr. Lea Pavlišová. Z památek Lomnice děti viděly radnici, kostel Navštívení Panny Marie, budovu Orlovny se znaky pánů z Lomnice, morový sloup, sochu svatého Jana Nepomuckého a sochu Gambrina na bývalém místním pivovaru.

Na konci měsíce k nám přijely dvě studentky VŠ z oboru stomatologie a přímo v MŠ učily děti, jak si správně čistit zoubky.

V posledním čtvrtletí školního roku nás čeká ještě několik výletů, zápis do základní a mateřské školy a rozloučení se s nejstaršími kamarády z MŠ.

O všem se dočtete v následujícím čísle místního Zpravodaje.

Bc. Jitka Müllerová, vedoucí učitelka MŠ

Logo YouTube
Logo edookit
Logo hope
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Šablony
Doučování žáků škol
Digitalizujeme školu
Digitalizujeme školu
Šablony OP JAK
Fond Sidus