Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Zápisy ze schůzek

Schůzky Ekotýmu 2015-2015

1.schůzka EKOTÝMU

Program:
1) Seznámení s aktivitami Ekotýmu
2) Nově zvolení členové Ekotýmu
1. třída: Jaroslav Starý
2. třída: Jonáš Vaščák, Jakub Kíni
3. třída: Tereza Benešová, Tereza Tioková
4. třída: Michaela Bartůšková, Denisa Stroblíková, Vendula Bartoňová
5. třída: Jakub Vaščák, Gabriela Honková
6. třída: Kateřina Benešová, Lucie Slováková, Štěpán Pučálka
7. třída: Natálie Soukupová,Tereza Koberová
8. třída: David Musil, Michal Škvařil
9. třída: Jana Brabcová, Kristýna Všianská, Anna Pavlíčková
Ředitel: Jan Vaščák
Zástupkyně ředitele: Marcela Doležalová
Pedagogové: Miloš Černý, Eva Němcová
Koordinátorka: Andrea Slováková
Školník: Jíří Kvasnica

3) Návrh nového Ekokodexu a plánu činností - do příští schůzky
4) Schůzku svolá: Kristýna Všianská a Tereza Benešová, 16.9.2014

2.schůzka Ekotýmu

Absence: Tereza Koberová, Štěpán Pučálka, Jakub Vaščák, Vendula Bartoňová, Denisa Stroblíková

Program:
1) Podoba Ekokodexu, plán činností na tento rok
2) Zapisování elektroměrů-Kristýna Všianská, Anna Pavlíčková
3) Výběrčí papíru - Michal Škvařil, David Musil
4) Svolávání schůzek - David Musil, Jaroslav Starý
5) Kontrolování odpadu - tento měsíc žákyně  9.třídy
6) Ozelenit třídy, školu, 8.10.2014

3.schůzka Ekotýmu

Absence: Jaroslav Starý, Tereza Tioková

Program:
1) Kontrola zadaných úkolů
2) Výsledky měření spotřeby - návrh možné úspory
3) Zkontrolovat cedulky u vypínačů a kohoutků
4) Příprava na vánoční jarmark

Další schůzku svolá: Jakub Vaščák , Natálie Soukupová, 5.11.2014

4.schůzka Ekotýmu

Absence: Jakub Vaščák

Program:
1) Kontrola zadaných úkolů
2) Doplňovat nástěnku, vybírat schránku nápadů – K. Všianská
3) Obejít s p. školníkem měřiče energií a zapsat nová data
4) Zajistit nové nádoby na třídění odpadu – p. učitel Černý
5) Vyrobit si „Ekotýmová trička“ – návrh?

Další schůzku svolá: Kristýna Všianská, Anna Pavlíčková, 7.1.2015

Schůzky Ekotýmu 2013-2014

1.schůzka Ekotýmu

Program:
1) seznámení s aktivitami Ekoškoly
2) seznámení s nově příchozími členy Ekotýmu
1.třída-Julie Nečesalová
2.třída-Tereza Benešová
3. třída-Michaela Bartůšková, Vendula Bartoňová
4. třída-Jakub Vaščák
5. třída-Lucie Slováková, Martin Češka
6. třída-Natálie Soukupová
7. třída-Jakub Slovák ,David Musil
8. třída-Jana Brabcová ,Kristýna Všianská
9. třída-Filip Bracek

ÚKOL:
Co je to ekologie? Co pro tebe znamená ekologické chování? Jak můžeme minimalizovat odpady?
Návrh plánu činností Ekoškoly – sepsat body

Schůzku svolává: Jakub Slovák ,David Musil , 19.9.2013

2.schůzka Ekotýmu

Absence: Natálie  Soukupová,Vendula Bartoňová, Jakub Vaščák

Program:
1) Kontrola úkolů z předešlé schůzky – diskuse, plán činností na letošní rok
2) Zapisování elektroměrů- Filip Bracek,Jana Brabcová
3) Výběrčí papíru - Fanda Tylšar, Michal Pavlovič
4) Kontrolování třídění odpadků-žáci 7.ročníku
5) Podzimní sběr papíru – 9. třída
6) Schůzku svolává Lucie Slováková, Tereza Benešová, 10.10.2013  

3.schůzka Ekotýmu

Absence: Jana Brabcová, Martin Češka

Program:
1) Výsledky měření spotřeby - návrh možné úspory
2) Zkontrolovat cedulky u vypínačů a kohoutků
3) Příprava na vánoční jarmark
4) Schůzku svolává: Filip Bracek, Kristýna Všianská, 7.11.2013

4.schůzka Ekotýmu

Program:
1) Návrh programu Den Země
2) Kontrolování třídění odpadu tento měsíc –Lucie Slováková, Martin Češka
3) Ozelenit třídy, školu
4) Schůzku svolává Michaela Bartůšková , Vendula Bartoňová, 15.1.2014

5.schůzka Ekotýmu

Program:
1) Kontrola třídění odpadů ve třídách
2) Výsledky měření spotřeby, porovnávání spotřeby za uplynulý školní rok
3) Vyhlásit jarní sběr papíru
4) Termín – stavba kompostéru
5) Schůzku svolává Jana Brabcová , Natálie Soukupová, 27.2.2014

Fotogalerie

Zápisy ze schůzek Ekotýmu
Zápisy ze schůzek Ekotýmu
Zápisy ze schůzek Ekotýmu
Zápisy ze schůzek Ekotýmu
Zápisy ze schůzek Ekotýmu