Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Základní škola Lomnice  

Zápis do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

 Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

 

Vážení rodiče,
dle mimořádného opatření MŠMT bude zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 probíhat bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.

 • Příjem žádostí je stanoven na období od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020.
 • Povinnost zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí narozených před 1. 9. 2013, které dosud nezahájily povinnou školní docházku a mají udělen odklad.
 • žádosti o přijetí k povinné školní docházce přiložte kopii rodného listu dítěte a dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku.
 • V případě žádosti o odklad – vyplněnou žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení a doporučení ošetřujícího lékaře.
 • Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy.
 • Žádost je možné doručit do školy následujícími způsoby:
  a) poštou (ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice, Tišnovská 362, 679 23 Lomnice)
  b) datovou schránkou (hatrfd9)
  Prosíme o zaslání informačního potvrzení o odeslané žádosti na mailovou adresu noskova@zslomnice.cz.

S případnými dotazy se lze telefonicky obrátit na kancelář školy (tel. 739 256 287, 777 964 138).

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

Přílohy

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ (0.19 MB)

Žádost o přijetí k povinné školní docházce (0.2 MB)

Žádost o odklad povinné školní docházky (0.13 MB)