Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Zápis do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání


Vážení rodiče,
zápis do 1. třídy základní školy v Lomnici pro školní rok 2021/2022 se uskuteční distanční formou v termínu od 1. 4. 2021 do 16. 4. 2021.

Povinnost zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí narozených před 1. 9. 2014, které dosud nezahájily povinnou školní docházku a mají udělen odklad.

  • K žádosti o přijetí k povinné školní docházce přiložte kopii rodného listu dítěte a dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku.
  • K žádosti o odklad přiložte doporučení školského poradenského zařízení a doporučení ošetřujícího lékaře.
  • Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Žádost je možné doručit do školy následujícími způsoby:
a) poštou (ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice, Tišnovská 362, 679 23 Lomnice)
b) datovou schránkou (hatrfd9)
c) osobně do poštovní schránky školy
d) emailem s elektronickým podpisem (noskova@zslomnice.cz)

Prosíme o zaslání informačního potvrzení o odeslané žádosti na mailovou adresu noskova@zslomnice.cz.

Na emailové adresy zákonných zástupců bude zasláno registrační číslo dítěte.

S případnými dotazy se lze telefonicky obrátit na kancelář školy (tel. 739 256 287, 777 964 138).

Mgr. Jan Vaščák
ředitel školy

Přílohy

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ (0.19 MB)

Žádost o přijetí k povinné školní docházce (0.2 MB)

Žádost o odklad povinné školní docházky (0.13 MB)