Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Základní škola Lomnice  

Výsledky zápisu do MŠ

Ve středu 23.3.2011 proběhl zápis dětí do mateřské školy. Zájem rodičů umístit dítě do naší mateřinky byl veliký. K zápisu přišlo celkem 32 dětí, které měly možnost společně s rodiči poznat prostředí MŠ, pohrát si a s sebou domů si také odnést malý dárek, který jsme pro každého připravily. Na jedné straně nás velmi těší poptávka rodičů po předškolním vzdělávání, ale bohužel na straně druhé uvolněná kapacita naší mateřské školy není tak velká, aby uspokojila všechny rodiče. Přednostně budou podle stanovených kritérií přijaty děti zaměstnaných rodičů s trvalým bydlištěm v Lomnici a místních částech, děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem.

Doufáme, že všichni „nováčci“ si na dětský kolektiv brzy přivyknou a budou do školky rádi chodit. Vždyť děti jsou naše velká radost a budoucnost.

kolektiv učitelek MŠ

Fotogalerie

Výsledky zápisu do MŠ Výsledky zápisu do MŠ Výsledky zápisu do MŠ