Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Výsledky zápisu do MŠ

Ve středu 23.3.2011 proběhl zápis dětí do mateřské školy. Zájem rodičů umístit dítě do naší mateřinky byl veliký. K zápisu přišlo celkem 32 dětí, které měly možnost společně s rodiči poznat prostředí MŠ, pohrát si a s sebou domů si také odnést malý dárek, který jsme pro každého připravily. Na jedné straně nás velmi těší poptávka rodičů po předškolním vzdělávání, ale bohužel na straně druhé uvolněná kapacita naší mateřské školy není tak velká, aby uspokojila všechny rodiče. Přednostně budou podle stanovených kritérií přijaty děti zaměstnaných rodičů s trvalým bydlištěm v Lomnici a místních částech, děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem.

Doufáme, že všichni „nováčci“ si na dětský kolektiv brzy přivyknou a budou do školky rádi chodit. Vždyť děti jsou naše velká radost a budoucnost.

kolektiv učitelek MŠ

Fotogalerie

Výsledky zápisu do MŠ
Výsledky zápisu do MŠ
Výsledky zápisu do MŠ
Logo YouTube
Logo edookit
Logo hope
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Šablony
Doučování žáků škol
Digitalizujeme školu
Digitalizujeme školu
Šablony OP JAK
Fond Sidus