Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Vánoční představení pro seniory

Středa 12. 12. 2012 byla pro členy dramatického kroužku DUHA a žáky ZUŠ dnem „nabitým k prasknutí“.

Již dopoledne zahráli představení Šípková Růženka dětem z MŠ a 1. stupně ZŠ, podívat se na nás přišli i žáčci z Brumova. Pohádka se moc líbila. Sotva se účinkující převlékli z kostýmů, přestěhovali všechny kulisy a nástroje k jídelně, a prakticky ihned po obědě začaly přípravy na večerní vystoupení pro seniory.

V programu si každý mohl přijít na své – Intráda 3 trumpetistů na úvod, sólový zpěv, veselé básničky, hra na sólové nástroje, baletní vystoupení, romantické „Téma lásky“ a „Alžbětinská serenáda“ v podání souboru ZUŠ a na závěr hudební pohádka pánů Svěráka a Uhlíře „Šípková Růženka“.

Z úsměvů na tvářích a dlouhotrvajícího potlesku soudím, že se představení líbilo a udělalo radost – a z toho máme radost zase my…tak zase za rok!

Mgr. Eva Vítková

Fotogalerie

Vánoční představení pro seniory
Vánoční představení pro seniory
Vánoční představení pro seniory
Vánoční představení pro seniory
Vánoční představení pro seniory
Vánoční představení pro seniory
Vánoční představení pro seniory
Vánoční představení pro seniory
Vánoční představení pro seniory
Vánoční představení pro seniory
Vánoční představení pro seniory
Vánoční představení pro seniory
Vánoční představení pro seniory
Vánoční představení pro seniory
Logo Škola Online
Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony