Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Vánoční akce ZUŠ

Zima 2015 na ZUŠ v Lomnici proběhla opět v duchu třech krásných koncertů s pěknými zážitky a spoustou hudby v podání žáků školy. Aktéři všech koncertů si tak mohli opět ohmatat podium a nasbírat další praxi pro vystupování před lidmi. Někteří se na to těšili a horlivě očekávali čas jejich výstupu, jiní se báli a stresovali do poslední chvilky, ale to vše k hudbě a umění patří. Zdravá tréma musí být vždy.

Jako první jsme měli možnost poslechnout si malé umělce při rozsvícení vánočního stromu. Tato akce proběhla v neděli 29. 11. Krásné skladby či koledy se rozezněly na náměstí v Lomnici a přilákaly spoustu lidí. Strom se tak mohl rozzářit a první neděle adventní byla započata.

Dne 9. 12. se tak jako každý rok setkali lomničtí senioři v jídelně ZŠ Lomnice. Návštěvníci si nejen zpestřili den, ale také zavzpomínali na mladá léta a pobrukovali s pilnými žáky, kteří zde vystoupili.

Poslední akcí byl Vánoční koncert, který se uskutečnil v pátek 18. 12. v Duhovém sále. Krásný vánočně vyzdobený sál se díky paním učitelkám z prvního stupně stal místem pro spoustu koled a dalších skladeb či skladbiček, které žáci nacvičovali řadu týdnů. Děti ukázaly, co v nich je, případně jaké mají ještě rezervy. Mohli jsme slyšet kytary, zpěv, klavír, flétnu, trubku nebo keyboard. Všichni se snažili a vynaložili hodně sil, aby se jim výstup co nejvíce povedl. Návštěvníci koncertu je za to odměnili krásným potleskem.

Dík patří nejen žákům, učitelům a vedení školy, ale též rodičům, sourozencům, prarodičům a přátelům, kteří své děti podporují a všechny tyto akce navštěvují a mají radost z jejich snahy něčemu se naučit. Vždyť kdo jiný než členové rodiny a nejbližší by měli začínající mladé talenty podporovat. „Dělat“ hudbu je povznášející a krásná věc a obzvlášť teď před Vánocemi. Přejme každému, aby měl svého anděla, který nás povede do roku 2016 a naučí nás naslouchat této uspěchané době. Mějme na paměti, že „Hudba je řeč andělů“ (T. Carlyle).

MgA. Eva Štěrbová

Logo YouTube
Logo edookit
Logo hope
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Šablony
Doučování žáků škol
Digitalizujeme školu
Digitalizujeme školu
Šablony OP JAK
Fond Sidus