Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Speciální pedagogika

Jak jsme již zmínili, ve škole začal od nového školního roku působit školní speciální pedagog, který především navazuje na doporučení pedagogických poraden, ale zároveň je schopen identifikovat potřebu takovouto poradnu navštívit.

Úzce spolupracuje s vyučujícími a napomáhá žákům se specifickými poruchami učení i chování. Tento proces probíhá nejen v hodinách individuálních konzultací a individuálních nápravných cvičeních, ale i formou kroužku, kde si žáci s podobnými problémy mimo jiné uvědomují, že takovéto problémy nemají jen oni. Speciální pedagog nabízí i rodičům zmiňovaných žáků pomoc v nalézání vhodné metody domácí přípravy. Je důležité, aby rodiče nabízenou pomoc přijímali.

Vzhledem k tomu, že dětí se specifickými poruchami neustále přibývá, je tato tematika stále aktuálnější. Včasná pomoc pomáhá odstranit nelásku ke škole, která automaticky vzniká u dětí, které nemají diagnostikovány specifické poruchy.

Speciální pedagogové zatím nejsou samozřejmou součástí pedagogického sboru, ale jejich zapojení v budoucnosti se vzhledem k trendům moderního školství dá očekávat.

Mgr. Ivanka Krejčí, speciální pedagog

Logo Škola Online
Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony