Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Slavnostní otevření učebny v přírodě

Dne 20. května 2011 proběhlo v ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice slavnostní otevření učebny v přírodě, která byla vybudována v areálu školního hřiště za značné finanční podpory státního podniku Lesy ČR a nezištné pomoci pana Maria Lanči. Akce se zúčastnili žáci, učitelé, vedení školy a hosté. Pozvání přijali zástupci lesní správy Černá Hora pan Ing. Miroslav Talacko, zástupce lesní správkyně a pan Mario Lanča, revírník, zástupci zřizovatele Městyse Lomnice pan starosta Ing. Milan Vojta, MPA, paní místostarostka Božena Suzová a paní učitelka Mgr. Marcela Kovaříková, která se do projektu zapojila v loňském školním roce.

Páteční slunečné počasí již od samého rána slibovalo vydařený den. Žáci 8. ročníku s dlouhým předstihem chystali program pro ostatní děti. Po celém školním hřišti bylo rozmístěno 10 stanovišť s přírodní a ekologickou tematikou. Všechny třídy prvního i druhého stupně musely stanovišti projít a prokázat na nich své vědomosti. V 9:30 hodin bylo soutěžení přerušeno a následovalo ono slavnostní otevření učebny. Program zahájili hudebním vystoupením žáci pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Vítkové. Následovaly proslovy paní ředitelky, pana starosty a dalších hostů. Zakončení bylo symbolické. Mgr. Marcela Kovaříková darovala škole sazenici jinanu dvojlaločného, která má tvořit základ budoucího arboreta.

Poděkování patří státnímu podniku Lesy ČR, který se na projektu finančně podílel. Věříme, že učebna pod širým nebem přispěje k posílení vztahu dětí k přírodě a životnímu prostředí a že bude často využívána nejen v rámci výuky, ale i ve volném čase žáků. Naše spolupráce bude pokračovat ještě v tomto školním roce akcí nazvanou „Odpoledne s Lesy ČR“ dne 24. 6. 2011 v areálu školního hřiště. Pro děti, veřejnost a příznivce lesa bude připraven bohatý doprovodný program.

Mgr. Magdalena Nosková

Logo Škola Online
Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony