Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Protidrogová prevence

V pondělí 9. 5. 2016 se na naší škole konala beseda na téma ,,Protidrogová prevence", kterou nám přednášel pan MUDr. Jiří Presl ze střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop In. Beseda měla poukázat na svět drogově závislých lidí, jak to mají těžké, bohužel mnozí si za to můžou sami. Povídal nám o různých rizicích, které mohou u člověka nastat, když bere drogy. Dověděli jsme se, jaké může mít následky dítě, které se narodilo ženě, co užívala například heroin. Překvapivé také je, že nejrozsáhlejšími a nejužívanějšími drogami jsou alkohol a tabák. A navíc jsou od určitého věku legální. Věděli jste, že v České republice umírá nejvíce lidí na vdechování výparů těkavých látek? Nejvíce známé jsou mezi nimi toulen či ředidlo. Měli jsme také možnost se pana doktora na cokoli zeptat. Vše se nám snažil vysvětlit tak, aby tomu porozuměli i mladší žáci. Z besedy byli všichni nadšeni, i učitelé. Téma bylo velmi zajímavé a myslím si, že většina účastníků besedy odcházela s přesvědčením, že s drogami by si člověk neměl zahrávat.

Michaela Musilová, 8. třída

Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony