Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Projekty realizované školou

Projekt Rekonstrukce počítačové učebny

Rekonstrukce počítačové učebny


Projekt Doučování žáků škol ve 2. pololetí pokračuje

I ve druhém pololetí se naše škola aktivně zapojila do pomoci žákům ohrožených školním neúspěchem ve formě doučování.

Cílem školy je mimo jiné zmírnit následky výpadku přímého působení pedagogů při distanční výuce v loňském roce a doplnit znalosti, vědomosti a dovednosti, které se vlivem distanční výuky omezily nebo úplně vytratily. Žákům chce škola dopřát radost z dobrých výsledků a povzbudit chuť k učení.
Ve škole není třída, jejíž žáci by se nedoučovali. Škála výběru je pro děti bohatá, jedná se o český jazyk, oba cizí jazyky, matematiku a příležitostně i o další předměty, ve kterých mají potíže.

Celkem se do doučování zapojilo 16 pedagogů.

Na doučování je poskytována finanční podpora EU – Next Genaration EU. Patronaci nad projektem drží MŠMT a Národní plán obnovy.

Mgr. Hana Pokorná, zástupkyně ředitelky

Projekt Doučování  žáků škol