Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Projekty realizované školou

Doučování ve školním roce 2023/24

Od října probíhá na naší škole další ročník projektu Doučování. Žáci 1.-9.ročníku tak mohou využít toho, že si mohou doplnit znalosti o učivo, kterému nerozumějí, nebo ho neznají. Doučování je tak například příležitostí pro dlouhodobě nemocné žáky, kteří zameškali výklad učiva. Také je příležitostí pro ty, jejichž prospěch se horší a oni chtějí tomuto propadu zabránit. Doučování je určeno i pro žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeba, jejich pracovní tempo je pomalé, v hodinách vše nestihnou a potřebují si nějaké učivo doplnit.

Tým pedagogů pro doučování je vytvořen, ale pokud i ty se chceš z některého předmětu doučovat, oslov svého učitele. Tento tým rádi rozšíříme i o další předměty a učitele.

H.Pokorná, ZŘŠ

Logolink


Projekt Rekonstrukce počítačové učebny

Rekonstrukce počítačové učebny


Projekt Doučování žáků škol ve 2. pololetí pokračuje

I ve druhém pololetí se naše škola aktivně zapojila do pomoci žákům ohrožených školním neúspěchem ve formě doučování.

Cílem školy je mimo jiné zmírnit následky výpadku přímého působení pedagogů při distanční výuce v loňském roce a doplnit znalosti, vědomosti a dovednosti, které se vlivem distanční výuky omezily nebo úplně vytratily. Žákům chce škola dopřát radost z dobrých výsledků a povzbudit chuť k učení.
Ve škole není třída, jejíž žáci by se nedoučovali. Škála výběru je pro děti bohatá, jedná se o český jazyk, oba cizí jazyky, matematiku a příležitostně i o další předměty, ve kterých mají potíže.

Celkem se do doučování zapojilo 16 pedagogů.

Na doučování je poskytována finanční podpora EU – Next Genaration EU. Patronaci nad projektem drží MŠMT a Národní plán obnovy.

Mgr. Hana Pokorná, zástupkyně ředitelky

Projekt Doučování  žáků škol

Další projekty