Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Projekty realizované školou

Doučování ve školním roce 2022/23

Od října probíhá na naší škole další ročník projektu Doučování. Žáci 1.-9.ročníku tak mohou využít toho, že si mohou doplnit znalosti o učivo, kterému nerozumějí, nebo ho neznají. Doučování je tak například příležitostí pro dlouhodobě nemocné žáky, kteří zameškali výklad učiva. Také je příležitostí pro ty, jejichž prospěch se horší a oni chtějí tomuto propadu zabránit. Doučování je určeno i pro žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeba, jejich pracovní tempo je pomalé, v hodinách vše nestihnou a potřebují si nějaké učivo doplnit.

Tým pedagogů pro doučování je vytvořen, ale pokud i ty se chceš z některého předmětu doučovat, oslov svého učitele. Tento tým rádi rozšíříme i o další předměty a učitele.

učitel den čas třída učebna předmět
Seemann po 12,15-13 2.B 3.A Č
Seemann st 12,15-13 2.B 1.A M
Dolinek st 12,15-13 2.A SPT Č, M
Mašková čt 13,55-14,40 9. 9. Č
Čechová út 7-7,45 8. Uč.jazyků N
Zhořová st 12,15-13 3.A 3.A Č, M
Bednaříková 7-7,45 4.-5.r. Uč.jazyků A
Bednaříková st 7-7,45 6.-7.r. Uč.jazyků A
Bednaříková čt 7-7,45 8.-9.r. Uč.VV A
Pokorná út 12,15-13 6. sborovna Č
Krejčí I. Pá/S 11,25-13 7. Uč.VV Č

H.Pokorná, ZŘŠ

Logolink


Projekt Rekonstrukce počítačové učebny

Rekonstrukce počítačové učebny


Projekt Doučování žáků škol ve 2. pololetí pokračuje

I ve druhém pololetí se naše škola aktivně zapojila do pomoci žákům ohrožených školním neúspěchem ve formě doučování.

Cílem školy je mimo jiné zmírnit následky výpadku přímého působení pedagogů při distanční výuce v loňském roce a doplnit znalosti, vědomosti a dovednosti, které se vlivem distanční výuky omezily nebo úplně vytratily. Žákům chce škola dopřát radost z dobrých výsledků a povzbudit chuť k učení.
Ve škole není třída, jejíž žáci by se nedoučovali. Škála výběru je pro děti bohatá, jedná se o český jazyk, oba cizí jazyky, matematiku a příležitostně i o další předměty, ve kterých mají potíže.

Celkem se do doučování zapojilo 16 pedagogů.

Na doučování je poskytována finanční podpora EU – Next Genaration EU. Patronaci nad projektem drží MŠMT a Národní plán obnovy.

Mgr. Hana Pokorná, zástupkyně ředitelky

Projekt Doučování  žáků škol

Další projekty