Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Projekt Serenyi

V loňském roce Lomnice hostila výstavu Ve znamení tří deklarací, která přibližovala postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem.

Rod Serenyi se zcela nepopiratelnou měrou zapsal do tváře Lomnice a otiskl mu dnešní podobu. Bez jejich působení zde by Lomnice byla pravděpodobně provinčním městečkem malého významu. V návaznosti na tuto výstavu základní škola rozběhla projekt, ve kterém se žáci blíže seznámili s rodem a jejich působením v Lomnici a na Moravě. Výsledkem práce byla nejen výtvarná díla, fotografie, ale i pracovní listy, které formou her následně poskytly turistům jako podpůrnou propagaci městyse. Do projektu byly zapojeny oba stupně školy, včetně kroužků jako je fotografický a zahrádkářský. Ti se například pokusili o návrh rekonstrukce barokních zahrad a zmapování současného stavu zahrady a parku.

Výstava se těšila velkému zájmu ze strany veřejnosti.

Velkou devízou celého projektu je fakt, že se do dobré akce zapojila celá řada učitelů, kteří ukázali, že spolu umí spolupracovat nad rámec svých povinností a pracovní doby. To stejné je možné říci i o žácích. Jejich ochota vytvářet něco nového, co má smysl a co je vede k dalšímu poznání, je pro nás největší odměnou.

Mgr. Barbora Pavlišová

Fotogalerie

Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Projekt Serenyi
Logo Škola Online
Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony