Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Projekt Lomnice

Žáci třetí třídy se v hodinách prvouky učili poznávat Lomnici. Výuka byla zaměřena na projektové vyučování. Práce na projektech přináší spoustu činností, které zpestřují školní výuku. Našim cílem je, aby děti získaly dovednosti, jak si potřebné informace vyhledat a dále je přehledně zpracovat. A o to se naši žáci snažili. Pracovali ve skupinkách, tvořili myšlenkovou mapu, zpracovávali referáty. Samozřejmě také nechyběla prohlídka lomnických památek a poté jejich výtvarné ztvárnění. Myslím, že projekt splnil náš cíl – poskytl žákům nejen mnoho informací, ale i zajímavých činností.

Mgr. Radmila Holcnerová

Fotogalerie

Projekt Lomnice
Projekt Lomnice
Projekt Lomnice
Projekt Lomnice
Projekt Lomnice
Projekt Lomnice
Projekt Lomnice
Projekt Lomnice
Projekt Lomnice
Projekt Lomnice
Projekt Lomnice
Projekt Lomnice
Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony