Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Připomenutí 25. výročí pádu komunismu a vítězství demokracie

V pátek 14. listopadu 2014 shlédli naši žáci ve vestibulu školy výstavu „Sliby versus realita“, která na deseti plakátech srovnávala někdejší propagandistické přísliby lepší budoucnosti a následnou realitu. Barevné socialistické plakáty s budovatelskými hesly tak kontrastovaly s dobovými černobílými fotografiemi významných českých fotografů.

Nešlo však jen o to prohlédnout si pár plakátů a zapálit malé svíčky, jejichž světlo se před 25 lety stalo příslibem lepších časů. Hlavním cílem celé akce pořádané ještě před veškerými (ať už více či méně oficiálními oslavami) bylo podnítit v dětech pro nás učitele to nejcennější - zájem. Nesměřovali jsme však jen k samotným událostem spojeným se sametovou revolucí, ale hlavně k důvodům, proč se to celé 17. listopadu 1989 vlastně stalo. Co se lidem tenkrát nelíbilo? Proč vyšli do ulic? Co je to totalita? Co je to demokracie?....

A děti se ptaly! Byly aktivní nejen na výstavě, ale také ve třídách, kde pokračovaly v diskuzi či dokonce zpěvu písničky „Jednou budem dál“ se svými třídními učitelkami na 1. stupni a vyučujícími dějepisu, výchovy k občanství a hudební výchovy na 2. stupni.

Jsme rádi, že se nám tato akce ve škole podařila. Doufejme, že přispěla alespoň k tomu, že tento státní svátek už děti neberou pouze jako den volna a na listopadové události nebudou pohlížet jako na nějakou dávnou historii, ale jako na významný předěl v našich dějinách, který jejich rodiče a prarodiče mnohdy velmi osobně a intenzivně prožívali.

Mgr. Marcela Mašková, vyučující dějepisu

Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony