Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Přednáška o hrdelním právu

Ve čtvrtek 2. února 2017 zavítal do naší školy pan Miloš Sysel z Tišnova, iniciátor a organizátor mnoha bohulibých projektů, s přednáškou na téma „Hrdelní právo“.

Nejen že našim sedmákům a osmákům za pomoci pěkné filmové a obrazové prezentace nastínil a vysvětlil vývoj „zločinu a trestu“ a jeho uplatňování v dobové praxi, ale ochotně a trpělivě odpovídal na velké množství dotazů. Velmi zajímavá byla také část přednášky věnující se regionální problematice (archeologický průzkum okolí tišnovské šibenice a na něj navazující výroba a rozmísťování sedmi kamenných stél – připomínek sedmi smrtelných hříchů).

Domnívám se, že dvě vyučovací hodiny určitě nebyly ztrátou času! Nesouhlasím s dnes často omílaným klišé, že dnešní děti nebaví nic než počítač, mobil,…. Tato přednáška byla důkazem toho, že když je zaujmete, máte vyhráno. A dar zaujmout nemá každý! Rozvinutá diskuse a hlavně zájem je důkazem toho, že pan Sysel jej rozhodně má. Děkujeme!!!

Mgr. Marcela Mašková, vyučující dějepisu

Logo YouTube
Logo edookit
Logo hope
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony
Doučování žáků škol