Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Pracovníci školy

Pedagogičtí pracovníci

Učitelé základní školy

Anežka Bednaříková, Mgr.   bednarikova@zslomnice.cz
Eva Čechová, Mgr. et Mgr.   cechova@zslomnice.cz
Miloš Černý, Mgr. třídní učitel VIII. cerny@zslomnice.cz
Jana Feiferová, Mgr. třídní učitelka II.B feiferova.jana@zslomnice.cz
Radmila Holcnerová, Mgr. třídní učitelka II.A holcnerova@zslomnice.cz
Hana Kalasová, Mgr. třídní učitelka III. kalasova@zslomnice.cz
Barbora Klímová, Mgr. třídní učitelka IX. klimova@zslomnice.cz
Ivanka Krejčí, Mgr. speciální pedagog krejciivanka@zslomnice.cz
Marie Krejčí, Mgr. Bc. třídní učitelka SPT., výchovná poradkyně,
metodik prevence
krejci@zslomnice.cz
Marcela Mašková, Mgr. třídní učitelka VI., kariérní poradkyně maskova@zslomnice.cz
Eva Nečesalová, Mgr., Ph.D. třídní učitelka I.B necesalova@zslomnice.cz
Eva Němcová, Mgr. Ing. třídní učitelka IV. nemcova@zslomnice.cz
Barbora Pavlišová, Mgr.   pavlisova@zslomnice.cz
Andrea Slováková, Mgr. třídní učitelka VII. slovakova@zslomnice.cz
Magdalena Stejskalová, Mgr. zástupkyně ředitele noskova@zslomnice.cz
Milan Topinka, PaedDr.   topinka@zslomnice.cz
Linda Topinková, Mgr.   topinkova@zslomnice.cz
Jan Vaščák, Mgr. ředitel školy reditel@zslomnice.cz
Eva Vítková, Mgr. třídní učitelka V. vitkova@zslomnice.cz
Marie Zhořová třídní učitelka I.A zhorova@zslomnice.cz

Asistenti pedagogů

Lenka Bortlíková, Mgr. bortlikova@zslomnice.cz
Renata Brabcová brabcova@zslomnice.cz
Hana Dohnálková dohnalkova@zslomnice.cz
Iva Hejtmánková hejtmankova@zslomnice.cz
Silvie Kosířová kosirova@zslomnice.cz
Jana Krésová  
Julie Majzlíková, DiS. majzlikova@zslomnice.cz
Kateřina Pochopová  
Marie Šmardová smardova@zslomnice.cz

Učitelé základní umělecké školy

Lukáš Hacek, MgA. hacek@zslomnice.cz
Ksenia Jumova jumova@zslomnice.cz
Aneta Podracká Bendová, Mgr. BcA. podracka.bendova@zslomnice.cz
Marie Pospíšilová, Mgr. pospisilova@zslomnice.cz
Tomáš Prokop prokop@zslomnice.cz
Lucie Prokopová prokopova@zslomnice.cz
Jana Suchá, MgA. sucha@zslomnice.cz

Učitelé mateřské školy

Silvie Benešová, Bc. benesova@zslomnice.cz
Zuzana Kapounová, Bc.  
Světlana Koudelková koudelkova@zslomnice.cz
Lenka Mořkovská morkovska@zslomnice.cz
Jitka Müllerová, Bc. mullerova@zslomnice.cz
Pavlína Vlachová, Bc. vlachova@zslomnice.cz

Vychovatelé školní družiny a školního klubu

Lenka Bortlíková, Mgr. bortlikova@zslomnice.cz
Iva Hejtmánková hejtmankova@zslomnice.cz
Michaela Špačková, Mgr. spackova@zslomnice.cz
Monika Vlachová vlachova.monika@zslomnice.cz

Správní zaměstnanci

Školní jídelna

Eva Pavlíčková vedoucí ŠJ
Jaroslava Vaščáková hlavní kuchařka
Marie Pachlopníková kuchařka
Martina Straková kuchařka
Zdeňka Suková kuchařka

Provozní zaměstnanci

Anna Tesařová, Ing. ekonomka tesarova@zslomnice.cz
Lenka Feiferová administrativní pracovnice feiferova@zslomnice.cz
Jiří Kvasnica školník skolnik@zslomnice.cz
Dana Dvořáková uklízečka  
Radka Kvasnicová uklízečka  
Božena Pařízková uklízečka  
Hana Zhořová uklízečka  
Zita Brychtová správce tělov. zař.  
Alena Modráková správce tělov. zař.  
Zdeňka Lorencová pomocná síla v MŠ