Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Popis projektu Přírodní učebna Lomnice

KLÍČOVÉ AKTIVITY

Aktivita 1.

Výsadba dřevin
V současné době se na pozemku nachází 12 dřevin (viz Seznam rostlin č. 3 – 14, Plánek výsadby), které byly vysázeny při příležitosti otevření nové učebny v přírodě a 5 okrasných keřů (viz. Seznam rostlin č. 2, plánek výsadby). Rádi bychom tu rozšířili zastoupení chybějících druhů dřevin.
Na jaře 2013 zahájíme v rámci výuky pracovních činností, ve spolupráci s kroužkem Mladý zahrádkář a oslovenými rodiči první etapu výsadby dřevin (viz Seznam rostlin č. 1, 15 – 37, Plánek výsadby).
Plánovanou výsadbu zahájíme vyhloubením jam. Z důvodů nekvalitní zeminy (navážka), je nutné přisypat vhodnou půdu, kterou dodá úřad městyse ze svého kompostiště. Dále dodáme nakoupenou rašelinu, abychom vpravili do půdy vhodné živiny. Stromky upevníme pomocí dřevěných kolků, které dodají rodiče žáků. Zeminu zakryjeme mulčovací fólií a zahrneme mulčovací kůrou.
Vysázené dřeviny budou sloužit zejména jako učební materiál pro výuku prvouky, přírodovědy i přírodopisu na ZŠ. Při pozdější úpravě (tvarování) dřevin budou přírodniny využívány v pracovních, výtvarných a jiných činnostech.

Aktivita 2.

Vyvýšené záhony
V současné době je v areálu převaha zatravněné plochy. Nekvalitní podloží (navážka) bude nahrazeno dovezenou zeminou, upraveno do navýšených záhonů, kterých dosáhneme pomocí zatlučených stojek, mezi nimiž budou zasunuty namořené desky. Postupně dosypeme záhony nakoupenou zeminou, osázíme navrhovanými rostlinami a pokryjeme mulčovací fólií a kůrou.
Na jaře 2013 plánujeme zbudování a osázení záhonu cibulovin a hlíznatých rostlin. (viz Seznam rostlin č. 39, Plánek výsadby).
Na podzim 2013 připravíme záhon pro osázení rododendronů, azalek a vřesovištních rostlin, záhon pro trvalky a záhon bylin.
Vyvýšené záhony budou sloužit žákům pro představu náročnosti pěstování rostlin - nároky na půdu (rašelina, kyselá půda), vytrvalost rostlin (jednoletky, dvouletky), zásobní orgány (cibule, oddenky), rozmnožování (vegetativní, generativní), ošetřování během vegetační doby (stříhání). Byliny budou sloužit nejen k poznávání, ale i k využití při vaření v pracovních činnostech.

Aktivita 3.

Ovocné stromy a keře
V současné době se na pozemku nachází 5 jabloní (viz Plánek výsadby - ovocné stromy). Chtěli bychom zde rozšířit zastoupení chybějících druhů ovocných stromů a keřů.
Na jaře 2014 zahájíme v rámci výuky pracovních činností, ve spolupráci s kroužkem Mladý zahrádkář a oslovenými rodiči výsadby ovocných stromů a keřů (viz Seznam rostlin č. 44 - 51, Plánek výsadby).
Plánovanou výsadbu zahájíme vyhloubením jam. Z důvodů nekvalitní zeminy (navážka), je nutné přisypat vhodnou půdu, kterou dodá úřad městyse ze svého kompostiště. Dále dodáme nakoupenou rašelinu, abychom vpravili do půdy vhodné živiny. Stromky upevníme pomocí dřevěných kolků.
Vysázené dřeviny budou sloužit zejména jako učební materiál pro výuku prvouky, přírodovědy i přírodopisu na ZŠ. Plody budou sloužit nejen k poznávání a výuce, ale i při vaření v pracovních činnostech. Ovocné dřeviny budou žákům sloužit i v pracovních činnostech, kde se je správně naučí ošetřovat a pečovat o ně.

Aktivita 4.

Klidová zóna a výsadba růží
V současné době se v areálu nevyskytují lavice k odpočinku. Jsou zde pouze lavice a stoly určené pro výuku.
Na jaře 2014 plánujeme naši přírodní učebnu vybavit lavicemi z ošetřené kulatiny (vyrobí místní tesař), abychom vytvořili kultivované zázemí pro odpočinek návštěvníků přírodní učebny. K dotvoření estetického dojmu plánujeme vysadit i růže, které budou sloužit jako učební materiál pro výuku prvouky, přírodovědy i přírodopisu na ZŠ. V pracovních činnostech se žáci naučí růže správně pěstovat a ošetřovat. V kroužku Mladý zahrádkář a v pracovních činnostech budou růže využívány k aranžování.
Plánovanou výstavbu zahájíme umístěním laviček do areálu přírodní učebny (viz Plánek výsadby). Poté postavíme opěrnou konstrukci pro pnoucí růže a solitéry. Doplníme vhodnou zeminu a zasadíme růže. Poté vybudujeme nad stoly a lavicemi přírodní učebny jednoduchou dřevěnou pergolu na zastínění lavic a částečné zastřešení umožní výuku i za slunečného i dešťového počasí. Na výstavbě se bude podílet škola, která zajistí přípravné práce (broušení, nátěr) a montáž zejména ve spolupráci se žáky pracovních činností a rodiči.

HARMONOGRAM PROJEKTU

aktivita termín a náplň práce na aktivitě se podílí
aktivita 1 březen  2013 - květen 2013 Vyučující pracovních činností, žáci (V., VI., IX. třída), členové kroužku Mladý zahrádkář, dobrovolníci z řad rodičů, pan školník. 
katrování zeminy, nákup jmenovek, nákup sazenic, rašeliny, mulčovací fólie a kůry, příprava kůlů ke stromkům, výsadba
aktivita 2 březen 2013 – květen 2013 Vyučující pracovních činností a žáci (V., VI., IX. třída), pan školník.
katrování zeminy, nákup jmenovek, nákup cibulovin a hlíznatých rostlin, mulčovací fólie a kůry, zeminy, příprava stojek a namořených desek, úprava vyvýšeného záhonu, výsadba
září 2013 - listopad 2013 Vyučující pracovních činností, žáci (V., VI., IX. třída), členové kroužku Mladý zahrádkář, dobrovolníci z řad rodičů, pan školník. 
katrování zeminy, nákup jmenovek, nákup rododendronů, azalek, vřesovištních rostlin, bylin a trvalek, mulčovací fólie a kůry, rašeliny a ostatní zeminy, příprava stojek a namořených desek, úprava vyvýšeného záhonu, výsadba
aktivita 3 únor 2014 - duben 2014 Vyučující pracovních činností, žáci (V., VI., IX. třída), členové kroužku Mladý zahrádkář, dobrovolníci z řad rodičů.
katrování zeminy, nákup jmenovek, nákup ovocných stromků a keřů, zeminy, příprava pozemku na výsadbu, příprava kůlů ke stromkům, výsadba
aktivita 4 únor  2014 - duben 2014 Vyučující pracovních činností, žáci (V., VI., IX. třída), členové kroužku Mladý zahrádkář, dobrovolníci z řad rodičů.
katrování zeminy, nákup jmenovek, nákup růží, zeminy, výroba lavic, opěrných konstrukcí a vybudování pergoly

Článek 3 – VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivita 1

 • Doložené faktury nakoupených rostlin a ostatního materiálu z rozpočtu
 • Fotodokumentace (počáteční stav, průběžné práce, konečná podoba aktivity 1)
 • Evidence účasti žáků (60), rodičů (15) a zaměstnanců školy (8) na budování přírodní učebny
 • 30 nově vysazených dřevin se jmenovkami

Aktivita 2

 • Doložené faktury nakoupených rostlin a ostatního materiálu z rozpočtu
 • Fotodokumentace (počáteční stav, průběžné práce, konečná podoba aktivity 2)
 • Evidence účasti žáků (60), rodičů (15) a zaměstnanců školy (8) na budování přírodní učebny
 • Zhotovené vyvýšené záhony:
  • cibulovin a hlíznatých rostlin
  • rododendronů, azalek a vřesovištních rostlin
  • bylin
  • trvalek
 • Každý druh rostlin bude označen jmenovkou

Aktivita 3

 • Doložené faktury nakoupených rostlin a ostatního materiálu z rozpočtu
 • Fotodokumentace (počáteční stav, průběžné práce, konečná podoba aktivity 3)
 • Evidence účasti žáků (60), rodičů (15) a zaměstnanců školy (8) na budování přírodní učebny
 • 10 nově vysazených ovocných dřevin se jmenovkami

Aktivita 4

 • Doložené faktury nakoupených rostlin a ostatního materiálu z rozpočtu
 • Fotodokumentace (počáteční stav, průběžné práce, konečná podoba aktivity 4)
 • Evidence účasti žáků (60), rodičů (15) a zaměstnanců školy (8) na budování přírodní učebny
 • 6 nově vysazených růží se jmenovkami
 • 6 ks nově instalovaných dřevěných lavic
 • 2 ks bran na růže
 • 1 ks solitér na růže
 • Pergola