Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Poděkování

Ve středu 7. června 2017 pan starosta Ing. Milan Vojta, MPA, pan místostarosta Milan Peringer a paní Ing. Andrea Cíchová navštívili školní družinu, aby dětem předali dar v podobě zábavných her a sportovního náčiní. Děti byly z daru velice nadšené a okamžitě se stal součástí jejich každodenních aktivit. Jménem pracovníků školní družiny a Základní školy Lomnice, bych touto cestou ráda poděkovala městysi Lomnice. Velice si vážíme vaší podpory, kterou nám poskytujete, abychom mohli všem dětem ve školní družině poskytnout co nejlepší prostředí pro jejich volný čas a vytvořit jim tak nezapomenutelné zážitky.

Za tým školní družiny Mgr. Michaela Špačková

Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony