Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Základní škola Lomnice  

Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony

Ples školy

V pátek 18. února 2011 se v lomnické sokolovně konal tradiční společenský ples ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice.

Všechny příchozí už při příchodu překvapila velice originální a neotřelá výzdoba sálu, k tanci hrála oblíbená hudební skupina NOTA BENE a na ty, kdo chtěli zkusit štěstí, čekala bohatá tombola. V kuchyni a v šenku se postarali o hladové a žíznivé krky tanečníků.

Veliký úspěch sklidila polonéza našich deváťáků. Jak by také ne, vždyť ji „pilovali“ už od podzimu a její bezchybné zvládnutí všichni brali jako jakýsi vstup do společnosti dospělých.

Nezbývá než poděkovat všem sponzorům za finanční či věcné dary do tomboly a organizátorům plesu (kolektivu pracovníků lomnické školy a i ostatním dobrovolníkům) za obětavost, volný čas a energii, kterou do této akce vložili. Vždyť výtěžek plesu bude (jako tradičně) použit ve prospěch dětí.

Mgr. Marcela Mašková

Fotogalerie

Ples školy Ples školy Ples školy Ples školy Ples školy Ples školy