Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Plán činnosti

Projekt Ekoškola – plán činností 2014 - 2015

úkol zodpovídá způsob vyhodnocení hodnocení
sestavit nový ekotým, z každé třídy vybrat dobrovolníky  Slováková, Černý, Němcová seznam nových členů na 1. schůzce - zápis Splněno v září 2014
obnova a doplňování materiálu na nástěnku ekotým, Slováková náhodné vyptávání na nástěnku (líbí - nelíbí) průběžně obměńujeme dle akcí
informovat veřejnost o projektu Ekoškola Slováková, Doležalová kontrola webových stránek, příspěvky do Lomnického zpravodaje, místní rozhlas veřejnost je informována o aktuálním dění a akcích průběžně
 bodování třídění odpadů ve třídách Slováková,  ekohlídky tabulka na ekonástěnce probíhá průběžně, odměny
pokračovat v Recyklohraní Černý bodový stav na www.recyklohrani.cz probíhá průběžně
akce ovoce do škol, školní mléko Němcová happysnack.cz probíhá průběžně
den Země ředitel školy městys Lomnice sladká odměna (duben 2015)
schůzky ekotýmu členové ekotýmu zápis na ekoschůzce zápis, kontrola plněných úkolů
obnova nápisů k vypínačům, umyvadlům a elektrospotřebičům ekotým, ekohlídky jsou/nejsou nápisy průběžná kontrola a doplňování
výsadba další zeleně Černý, Němcová, Slováková fotodokumentace splněno podzim  2014
výsadba stromů od rodičů Černý, Němcová, Slováková fotodokumentace splněno podzim  2014
sběr papíru Doležalová, žáci 9.třídy výsledky na nástěnce pochvaly a odměny (jaro, podzim)
arboretum Černý, ekotým, rodiče, žáci ZŠ dokumentace, fotodokumentace, pozorování celoroční práce
spojení s partnerskou školou - Rajhrad Černý, Němcová exkurze - přírodní zahrada a výstava splněno podzim  2014
víčka PET-lahve Doležalová sbíráme vršky, které pomohou nemocným dětem plněno průběžně
exkurze SAKO Brno Slováková zápis, nástěnka, fotodokumentace jaro 2015
monitorování spotřeby vody a energií ekotým, školník tabulka na ekonástěnce plněno průběžně
Eon mise+ Doležalová fotodokumentace, beseda o ekologickém chování splněno
doplnění nádob na tříděný odpad Černý, ekotým jaro 2015  
návrh nového Ekokodexu Černý soutěž o nový Ekokodex - výstava ve vestibulu školy splněno
příprava jarmarku Němcová, Černý fotodokumentace splněno
spolupráce s rodiči (arobretum) Slováková, Černý, Němcová fotodokumentace plněno průběžně
Eko projekty - zisk grantů Slováková, Černý, Němcová fotodokumentace, nástěnka, web 2015 - 16
příprava výsadby ovocné stezky Rodiče fotodokumentace 2015 - 16
vybudování zahradního domku Rodiče fotodokumentace 2015 - 16

Projekt Ekoškola – plán činností 2013 - 2014

úkol zodpovídá způsob vyhodnocení hodnocení
sestavit nový ekotým, z každé třídy vybrat dobrovolníky  Slováková, Černý, Němcová seznam nových členů na 1. schůzce - zápis Splněno v září 2013
obnova a doplňování materiálu na nástěnku ekotým, Slováková náhodné vyptávání na nástěnku (líbí - nelíbí) průběžně obměńujeme dle akcí
informovat veřejnost o projektu Ekoškola Slováková, Doležalová kontrola webových stránek, příspěvky do Lomnického zpravodaje, místní rozhlas veřejnost je informována o aktuálním dění a akcích průběžně
 bodování třídění odpadů ve třídách Slováková,  ekohlídky tabulka na ekonástěnce probíhá průběžně, odměny
pokračovat v Recyklohraní Černý bodový stav na www.recyklohrani.cz probíhá průběžně
akce ovoce do škol, školní mléko Němcová happysnack.cz probíhá průběžně
Zdravá pětka Doležalová zdravý životní styl splněno, podzim 2013
den Země ředitel školy městys Lomnice sladká odměna (duben 2013)
sestavení kompostéru Černý, školník fotodokumentace splněno jaro  2014
schůzky ekotýmu členové ekotýmu zápisy na ekoschůkách zápis, kontrola plněných úkolů
obnova nápisů k vypínačům, umyvadlům a elektrospotřebičům ekotým, ekohlídky jsou/nejsou nápisy průběžná kontrola a doplňování
projekt Přírodní učebna Černý, Němcová, Slováková fotodokumentace splněno jaro  2014
sběr papíru Doležalová, žáci 9.třídy výsledky na nástěnce pochvaly a odměny (jaro, podzim)
arboretum Černý, ekotým, rodiče, žáci ZŠ dokumentace, fotodokumentace, pozorování celoroční práce
pokračování v projektu    Eco-cheese městys Lomnice, Doležalová po vrácení plné krabičky dostanou žáci drobnou odměnu plněno průběžně - jaro 2014
víčka PET-lahve Doležalová sbíráme vršky, které pomohou nemocným dětem plněno průběžně
monitorování spotřeby vody a energií ekotým, školník tabulka na ekonástěnce plněno průběžně
příprava jarmarku Němcová, Černý fotodokumentace splněno, podzim 2013
spolupráce s rodiči (arobretum) Slováková, Černý, Němcová fotodokumentace plněno průběžně

Projekt Ekoškola – plán činností (září 2012 – červen 2013)

úkol zodpovídá způsob vyhodnocení hodnocení
sestavit nový ekotým (z každé třídy vybrat jednoho žáka (dobrovolníka) a dva na ekohlídku) žáci ZŠ   Splněno, kromě první třídy, kde se nepovedlo vybrat člena ekotýmu. Některé třídy vyslali více členů ekotýmu.
obnova a doplňování materiálu na nástěnku ekotým, Černý, Němcová  náhodné vyptávání na nástěnku(líbí - nelíbí) nástěnka se líbí
informovat veřejnost o projektu ekotým, Doležalová kontrola webových stránek, Lomnického zpravodaje, facebookových stránek probíhá
opakovaná osvěta ekotým prezentace podle potřeby
zavedení bodování třídění odpadů ve třídách Doležalová, Bracek, ekohlídky tabulka na ekonástěnce zavedeno, jednou týdně bodováno
pokračovat v Recyklohraní Černý, Říhová  bodový stav na www.recyklohrani.cz aktuálně se účastníme úkolů
akce ovoce do škol, školní mléko Němcová, Marvan, Češka happysnack.cz 2x měsíčně
den Země celá škola pořádek po Lomnici  
vycházky a besedy s lesníkem  Slováková, Lanča poznávání ekosystému lesa  
schůzky ekotýmu členové ekotýmu zápisy, prezentace jmen průběžně
obnova nápisů k vypínačům, umyvadlům a elektrospotřebičům ekotým, ekohlídky, ekologický seminář jsou/nejsou nápisy nedostatky hlásí ekohlídky
přesunutí nástěnky ekotým přesunutí na výhodnější místo  nebyla přesunuta, byla vytvořena nová i na druhém stupni
zlepšit pořádek ve škole a kolem ní ekotým, žákovský parlament průběžná kontrola průběžně
sběr papíru Doležalová, žáci 9.třídy dokumentace, fotodokumentace  
arboretum Černý, ekotým, rodiče, žáci ZŠ dokumentace, fotodokumentace, pozorování schůzky s rodiči
spojení s partnerskou školou Zatloukalová exkurze přírodní zahrady partnerské školy  
zapojit se do ankety strom roku  ZŠ Lomnice výběr vhodného stromu a přihlášení jej výběr stromu
zapojení do projektu Eco-cheese Bracek, Vaščák po vrácení plné krabičky dostanou žáci upomínkový dárek probíhá
výčka PET-lahve ekotým sbíráme vršky, které pomohou nemocným dětem probíhá
monitorování spotřeby vody školník, ekotým tabulka na ekonástěnce pravidelně probíhá
doplnění nádob na tříděný odpad ekotým po dohodě se školníkem nádoby na PET-lahve 

Projekt Ekoškola – plán činností (září 2010 – červen 2012)

Úkol Zodpovídá termín Vyhodnocování
a) beznákladové
Sestavit nový ekotým (doplnit starý ekotým o nové členy) Slováková, Němcová IX. 2010
IX. 2011
splněno  
Provést nový ekologický audit Ekotým, Černý X. 2010 splněno  
Obnova a doplňování materiálů na nástěnku Ekoškoly Ekotým, Slováková průběžně plněno nástěnka na chodbě vedle žákovského parlamentu
Svoz sběrných kontejnerů na papír, plasty a sklo zřizovatel průběžně plněno kontejnery umístěny u vjezdu na školní hřiště
Informovat veřejnost o projektu Doležalová, Ekotým průběžně plněno články v Lomnickém zpravodaji
Zapojit se do ankety Strom roku Ekotým, veřejnost 2010 - 2011 splněno Námi nominovaný strom získal 3. místo
Zapojit se do Recyklohraní Černý průběžně plněno  
Kontrola třídění odpadů ve sběrných kontejnerech ve třídách Ekohlídky, ekotým průběžně plněno Bodováno v rámci každé třídy
Sbírat vršky od PET lahví žákovský parlament 2010 splněno Charita Hrabyně, soutěž tříd
Vycházky a besedy s lesníkem p. Lanča, Slováková   plněno Spolupráce s lesy ČR – lesní pedagogika
Schůzky ekotýmu Ekotým (žáci) průběžně plněno  
Obnova nápisů k vypínačům, umyvadlům, elektrospotřebičům,... Slováková, ekotým průběžně plněno  
Kontrola nádob na sběr baterií, elektrospotřebičů a hliníku ve vestibulu školy Černý, žáci ekologického seminářeístit nádoby na sběr baterií, elektrospotřebičůkologický seminář průběžně plněno včetně nástěnek na třídění odpadu
Zlepšit informovanost žáků školy o projektu
- proškolení tříd členy ekotýmu
- zajistit ekonástěnky ve třídách
ekotým
ekohlídky, tř. učitelé
průběžně plněno  
Den Země
- úklid okolí Lomnice
Vedení školy, zřizovatel
žáci
IV. 2011, 2012   spolupráce s městysem
Zlepšit pořádek ve třídách a kolem školy žákovský parlament, žáci, tř. učitelé průběžně plněno bodování úklidu tříd, vyhodnocení každý měsíc, třída s nejnižším počtem bodů uklízí kolem školy
Ve školním obchůdku snížit prodej nezdravých potravin a nápojů (brambůrky, energetické nápoje) Vedení školy průběžně splněno částečně brambůrky stále v prodeji
Jednorázový sběr papíru a bylin Doležalová, Němcová Jaro, podzim plněno  
Zajistit výukový program s ekologickou tématikou vedení školy V. - VI. 2012 plněno  
b) nízkonákladové
Výsadba stromků na pozemku školy Němcová, Černý, vedení školy IX. 2011 splněno  
Zbudování školního pozemku Němcová, Černý, vedení školy X. 2011 splněno dar od p. starosty pro ekotým za propagaci Lomnice
Výroba kompostéru Němcová, Černý IV. 2012 splněno  
c) vysokonákladové
Výměna splachovadel na WC za úsporná vedení školy, školník dlouhodobě    
Opatřit kohoutky u umyvadel spořičem vody vedení školy, školník dlouhodobě    
Zbudování učebny v přírodě Vedení školy, Němcová, Slováková 2010-2011 splněno sponzorský dar Lesů ČR (pan Lanča)