Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Novinka pro prvňáčky

V letošním roce probíhá nově na naší škole adaptační kurz pro předškolní děti, které půjdou v září do školy. Smyslem tohoto setkání je co nejlépe přiblížit dětem z MŠ činnosti, které jim usnadní přechod do nového prostředí školy, a tím tak budovat vzájemnou důvěru mezi budoucími žáčky a jejich učiteli. Předškoláci si mohou vyzkoušet tzv. opravdové vyučování.

Na tento kurz budou navazovat tradiční jarní setkáníčka s rodiči, která se uskuteční 15. května a 5. června 2019 od 15.30 do 16.30 hod.

Mgr. Radmila Holcnerová

Logo Škola Online
Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony