Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Náš první výjezd - Itálie

Cesta do Itálie – Comenius project – Do you play with me?

Naše škola získala grant od EU, vyrazili jsme tedy v rámci mezinárodního projektu Comenius do Itálie. Bylo to první vycestování žáků s tímto projektem. Naše česká skupina čítala 9 žáků a 4 učitelky. Byli jsme nejpočetnější skupinou ze všech zúčastněných zemí. Spolu s námi přijeli zástupci Polska, Turecka a Španělska.

Na cestu jsme vyrazili v pondělí 11. 3. 2013 brzy ráno. Cesta byla sice namáhavá, ale během ní jsme si užili hodně zábavy. Pro všechny z nás to byla první zkušenost být v zahraničí bez rodičů. Někteří zažili i svůj první let letadlem. Když jsme pozdě večer dorazili na místo, čekaly na nás naše náhradní italské rodiny, které nás odvezly do svých domovů, a my jsme byli šťastní, že si po dlouhé cestě půjdeme lehnout.

Celý týden byl pro nás připraven bohatý a zábavný program. Všichni nás hned přijali mezi sebe a byli velmi milí, přátelští a laskaví. První den jsme měli výtvarnou činnost a seznámení s žáky školy v Lavellu. Druhý den byl pojat slavnostně, hrála kapela a žáci měli nachystané hudební představení.

Zavedli nás také do archeologického muzea v nedalekém městě Venosa a ukázali nám plno originálních nálezů z pravěké a římské doby a vysvětlili nám, proč tyto nálezy byly důležité pro vědu. Každý den pro nás bylo nachystáno bohaté občerstvení, které bylo výborné, ale pro nás ho bylo přespříliš. Poslední den v pátek jsme byli v továrně na sušenky a jiné pečivo, kde nám dali ochutnat výrobky přímo z výrobního pásu.

Když jsme odjížděli, bylo nám všem smutno a s těžkým srdcem jsme se loučili se všemi novými kamarády a náhradními rodinami. Tento výlet byl velmi záživný a poučný. Získali jsme díky němu mnoho nových zkušeností a zážitků, na které nikdy nezapomeneme. S rodinami jsem stále v kontaktu a někteří z nás zvažují v létě návrat do Itálie.

Tereza Stará a Kateřina Říhová, žákyně IX. třídy