Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Mezinárodní den jazyků

Každým rokem se škola zapojuje do akce s názvem Mezinárodní den jazyků. Tento rok se naskytla příležitost otevřít brány zemi, ve které se mluví nejpoužívanějším světovým jazykem - angličtinou. Pan Fibinger je českým emigrantem, který žil v Austrálii více jak 30 let. Byl tedy tím nejlepším zdrojem informací. Po jeho velice poutavé přednášce se do akce zapojili i žáci školy přednesem svých zadaných úkolů. Byli nuceni sami vyhledávat informace o zemi, která je pro ně velice vzdálená a poté je zpracovat do smysluplné prezentace. Zapojili nejen internet, ale i své znalosti programů na PC. To je také jeden z důvodů, proč byl Mezinárodní den jazyků přínosem pro jejich budoucí život a zaměstnání, kde budou tímto způsobem v mnoha případech pracovat.

Mgr. Barbora Pavlišová

…a z pohledu žáků

„Začalo to tak, že každý z nás měl vypracovat nějaký referát o Austrálii. Některé třídy měly zeměpis, jiné třídy dějepis a my 8. třída jsme dostali přírodopis. Pan Fibinger nám řekl, co je typické pro Austrálii; vodstvo, živočichové, jídlo, ale i také něco o počasí. Dozvěděli jsme se, že na některých místech třeba 7 let neprší. Po ukončení přednášky jsme dávali pánovi otázky. Někteří byli tak zaujatí, že téměř ruce nepokládali. A až všichni dostali odpovědi na své otázky, přišly na řadu naše referáty. Každý se pilně připravil. Ale mohla být jenom jedna třída oceněná za nejlepší projekty a to byla 8. třída, kterou připravovala paní učitelka Andrea Slováková.“

Žáci 8. třídy Radek Beneš a Jan Hillebrand

Fotogalerie

Mezinárodní den jazyků
Mezinárodní den jazyků
Mezinárodní den jazyků
Logo YouTube
Logo edookit
Logo hope
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony
Doučování žáků škol