Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Měsíční výše úplaty za vzdělávání

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 450 Kč (září–červen). Měsíční úplata za předškolní vzdělávání v červenci (provoz MŠ je 3 týdny) se snižuje na částku 300 Kč a měsíční úplata za předškolní vzdělávání v srpnu (provoz MŠ přerušen) je 0 Kč. Děti docházející k povinné školní docházce a děti s odkladem povinné školní docházky se v mateřské škole vzdělávají bezúplatně.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne daného kalendářního měsíce v hotovosti nebo převodem na bankovní účet č. 307306514/0600.

Společně s úplatou za předškolní vzdělávání je nutno uhradit i částku za stravné.

Přílohy

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021-2022 (0.54 MB)