Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Měsíční výše úplaty za vzdělávání

Od 1. 9. 2020 činí měsíční částka úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ 450,- Kč.
Vzdělávání v posledním ročníku včetně dětí s odkladem povinné školní docházky se poskytuje bezúplatně.

Způsob úhrady:

  • v hotovosti vždy 14. den v kalendářním měsíci
  • bezhotovostní formou převodu z účtu zákonného zástupce na účet školy č. 307306514/0600 a to vždy do 14. dne v kalendářním měsíci

Společně s úplatou za předškolní vzdělávání je nutno uhradit i částku za stravné.

Přílohy

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020-2021 (0.06 MB)

Oznámení o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole (0.05 MB)