Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Konzultační hodiny

Vážení rodiče,
při naší práci klademe velký důraz na vzájemnou informovanost, která pedagogům i rodičům umožňuje společný postup při výchově a vzdělávání dětí. Nejčastěji si paní učitelky s rodiči vyměňují drobné informace při každodenním styku, pro detailnější rozhovory jsou ale připraveny individuální konzultace. Předmětem těchto schůzek může být např. informace o adaptačním období, rozvoj dítěte, stravování aj. V případě zájmu si domluvte schůzku s pedagogickými pracovníky MŠ. Všichni pedagogičtí pracovníci si po předchozí domluvě s rodiči vyhradí čas na rozhovor v pohodlí a soukromí MŠ. Schůzku si můžete domluvit pomocí školního informačního systému Edookit.