Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola Lomnice, příspěvková organizace

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Jaro v MŠ

S koncem školního roku 2017/2018 zprostředkováváme všem našim příznivcům a čtenářům poslední události MŠ od jara až do letních prázdnin.

Na začátku měsíce dubna k nám přijelo pojízdné Planetárium Morava, které dětem promítlo pohádku s názvem „Krtek Platón – Co je tam nahoře?“ V polovině dubna si připravily děti pod odborným vedením paní Oldřišky Matouškové dárečky pro své maminky k jejich svátku. Ve stejném období jsme uskutečnili jarní, pěší výlet do Brusné na prohlídku koňské farmy.

Také proběhlo, jak je každoročně zvykem, fotografování jednotlivců a tříd. Fotky všech dětí, které odcházejí z MŠ na povinnou školní docházku, jsou vystaveny v cukrárně na náměstí v Lomnici.

Poslední den v dubnu u chaty v lese za MŠ si děti připomněly tradici „Pálení čarodějnic“, kde si u ohně opekly špekáček a pak hrály různé hry v přírodě. Začátkem května proběhl zápis do MŠ. Nové děti se svými rodiči si měly možnost prohlédnout prostory všech tříd školky a také si zde chvíli pohrát.

V polovině května děti navštívily knihovnu ZŠ. Do MŠ si pak zapůjčily několik pohádkových knížek, které jsou předčítány při poledním odpočinku.

S přicházejícím jarem jsme začali také organizovat různé tradiční výlety. Naši nejstarší předškoláci navštívili v polovině dubna Technické muzeum v Brně a o měsíc později výstavu pravěku v brněnském Anthroposu. Cestování do muzeí zůstalo tradiční a to prostřednictvím veřejné autobusové, vlakové a městské (tramvajové) hromadné dopravy.

Letos jsme opět různým způsobem objevovali přírodu a jiné krásy v našem okolí MŠ nejen dopoledním pobytem v přírodě, ale i půldenním výletem do okolí Lomnice. Ke Dni dětí jsme připravili zážitek v pohádkovém zámku v Lysicích a návštěvu cukrárny v Lomnici, sportování na hřišti v lomnické Oboře, návštěvu hasičů na školním hřišti ZŠ a exkurzi v Podhoráckém muzeu v Předklášteří.

V červnu jsme tradičně vyrazili na výlet do ZOO - letos v Lešné u Zlína. Posledním rozloučením pro odcházející děti bylo „Indiánské spaní“ v MŠ spojené s noční stezkou odvahy.

Většina akcí, které měly děti možnost navštívit během celého školního roku, probíhala především za spolupráce s rodiči. Tímto jim děkujeme a těšíme se na další aktivity i v následujícím roce 2018/2019.

Za celý kolektiv MŠ přejeme všem hezké letní, prázdninové období.

Bc. Jitka Müllerová, vedoucí učitelka MŠ

Fotogalerie

Jaro v MŠ
Jaro v MŠ
Jaro v MŠ
Logo YouTube
Logo edookit
Logo hope
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Šablony
Doučování žáků škol
Digitalizujeme školu
Digitalizujeme školu
Šablony OP JAK
Fond Sidus