Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Hudební výukový program - 4. třída

Hudební výukový program – zvuk, tón a malované partitury

Hudby, zvláště kvalitní, není nikdy dost. Proto jsem uvítala akci místní lomnické knihovny, která pro naše žáky ve spolupráci s městysem zajistila velmi netradiční hudebně-výtvarný výukový program Zvuk, tón a malované partitury. Kreativní a milí muzikanti dětem předvedli práci se třemi rozdílnými nástroji. Zvláště kontrabas děti zaujal. Hudební představivost a touha dětí slyšet něco neobvyklého překvapila i mě. Děti namalovaly do notové osnovy své skladby a muzikanti je pak dětem zahráli. Z barevných nákresů dokázali vykouzlit neméně hudebně barevné příběhy a „autoři“ si jejich interpretaci i pochvalovali. Dvě hodiny vydrželi jindy neposední čtvrťáci vnímat nejen hudbu, ale i ticho. Skladba od Johna Cage 4:33 byla fascinující.

Mgr. Eva Vítková

Fotogalerie

Hudební výukový program - 4. třída
Hudební výukový program - 4. třída
Hudební výukový program - 4. třída
Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony