Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Exkurze do Národního technického muzea v Praze

Díky projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání bylo nám žákům ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice umožněno navštívit společně se žáky ZŠ Sloup Národní technické muzeum v Praze.

Výlet byl zahájen brzo ráno 28. dubna, kdy jsme se všichni nahrnuli do autobusu, který měl jediný cíl – dovézt všechny ty natěšené děti do Prahy. Počasí nám moc do karet nehrálo, ale pro nás to nebyla žádná překážka – byli jsme v suchu.

Když jsme konečně dorazili na určené místo, byly nám všem rozdány orientační mapky, jimiž jsme se měli řídit.

Hlavní sál vyplňovala letadla, motorky, starodávné automobily, dokonce i lokomotivy. Podle mého názoru bylo toto oddělení pastvou pro oči hlavně pro kluky. Další části expozice patřily astronomii, byl k vidění fotografický ateliér, hornictví, hutnictví, Interkamera, chemie kolem nás (ta mě zaujala ze všeho nejvíce), měření času, tiskařství, technika v domácnosti, technika hrou a televizní studio. Zkrátka a dobře měli jsme co dělat, abychom si stihli včas všechno prohlédnout. Spousta lidí si určitě kladla otázku „Jak se mohlo tolik exponátů zachovat až do dnešní doby?“

Když se neodvratně blížil čas našeho odjezdu, byla už na nás znát únava, ale také především hlavně spokojenost. Podle mého názoru se na tento zážitek jen tak nezapomíná.

Nikola Dvořáková, IX. třída

 

V úterý 28. dubna jsme v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání vyrazili na exkurzi do Národního technického muzea v Praze. Autobusem s námi jeli i žáci ZŠ Sloup. Cesta utekla jako voda a za chvíli se před námi otevřela stověžatá Praha. V muzeu jsme dostali plánky výstavy a rozdělili se do skupin, ve kterých jsme chodili po expozicích. V hlavní hale se nacházely menší letadla, stará auta a dvě parní lokomotivy. Druhé patro bylo věnováno motorkám od nejstarších po nejnovější. Třetí patro bylo o bicyklech - vývoj od 19. Stol. až po současná kola, se kterými se jezdí závody po celém světě. Další oddělení muzea byla věnována fotoateliérům a vývoji fotografování - mohli jsme si vyzkoušet udělat film z fotek. Plynule se dalo přejít do části chemie, kde jsme se dozvěděli, co je to polymerace, jak se vyrábí cukr, atd... Po obědě jsme si prohlédli ještě oddělení hornictví a těžby nerostných surovin. Tam jsme se dozvěděli o tom, kdy se začalo těžit uhlí nebo jsme si mohli vyzkoušet skafandr. Ještě poslední hromadné foto u lokomotivy a jelo se domů. Na cestě zpět pomalu všichni usnuli, takže se zdálo, že jsme hned zpátky na Lomnici.

David Juračka, IX. třída

Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony