Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Ekoškola

Co je to ekoškola?

Mezinárodní program organizace FEE (nadace pro environmentální vzdělávání ekologickou výchovou).
Koordinátorem tohoto je Sdružení TEREZA.
Do programu Ekoškola jsou zapojeny školy z celého světa např. z Evropy, Asie, Ameriky... a také naše škola.

Realizace programu Ekoškola:

1. Založení pracovního týmu:

Náš Ekotým se skládá z žáků 1. – 9. ročníku, učitelů a zástupců vedení školy.

2. Analýza školy:

Zjištění stavu školy a následné odstranění nedostatků. Témata, kterými se analýza zabývá, jsou odpad, energie, voda a prostředí školy.

3. Plán činností:

Zpracování našich cílů vedoucí k realizaci těchto nápadů.

4. Monitorování a vyhodnocení:

Souvisí s plánem činností.

5. Environmentální výchova ve výuce:

Je zaměřena na seznámení a realizaci programu Ekoškoly.

6. Informování a spolupráce:

Žáci a personál školy je denně informován na nástěnce Ekoškoly, webových stránkách ZŠ Lomnice a také spolupracujeme s městysem Lomnice, který vydává zpravodaj informující o novinkách.

7. Ekokodex:

Vyvěšen ve třídách a na nástěnce Ekoškoly. Ekokodex obsahuje desatero ekologického myšlení.

Fotogalerie

Souhlas koordinátora a vedení školy