Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Do Prahy pro titul EKOŠKOLA

Pozorní čtenáři lomnického zpravodaje si vzpomenou, že naše základní škola je už delší dobu zapojena do mezinárodního programu Ekoškola a usiluje o získání tohoto prestižního titulu. Hlavním koordinátorem projektu v České republice je Sdružení Tereza, kterému v jihomoravském kraji pomáhá brněnská Lipka. Cílem tohoto programu je nejen zvyšovat ekologické povědomí dětí a tím i jejich rodičů, ale současně vést děti k samostatnosti a k odpovědnosti za své chování k přírodě, učit je všímat si svého okolí a obhajovat své názory před ostatními.

Projekt se zaměřuje na 4 hlavní oblasti – vodu, energii, odpady a prostředí školy. V sedmi krocích žáci plní zadání projektu, na jehož konci je sepsání a podání žádosti o udělení titulu. Potom následuje návštěva auditorů ve škole, kteří pečlivě kontrolují, jestli jsou zadaná kritéria skutečně splněna. Procházejí celou školu, hovoří se členy ekotýmu, s ostatními dětmi a učiteli i s vedením školy. Do dvou týdnů pošlou vyrozumění, jak škola při auditu obstála.

V letošním školním roce se nám znovu podařilo projekt rozjet a nově sestavený ekotým odvedl velký kus práce. V auditu jsme obstáli na výbornou a za odměnu jsme byli pozváni spolu s dalšími úspěšnými školami do Prahy na slavnostní předávání titulů. Vše probíhalo v příjemné atmosféře v nádherném prostředí Valdštejnského paláce za přítomnosti senátorů a zástupců ministerstva životního prostředí a všichni jsme si odnesli domů kromě certifikátu a vlajky s logem Ekoškoly mnoho pěkných zážitků.

Získáním titulu ale práce na projektu nekončí, neboť titul se uděluje jen na dva roky a pak se musí znovu obhajovat. Nevadí, už teď máme řadu podnětů, co by se v naší škole v této oblasti ještě dalo zlepšit.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem žákům ekologického semináře za jejich dobré nápady a vynaložené úsilí, dále paní učitelce Němcové, Slovákové a panu školníkovi za vydatnou pomoc při realizaci projektu a vedení školy i městyse za podporu naší práce, bez které bychom se jistě neobešli.

Mgr. Marcela Kovaříková

Fotogalerie

Do Prahy pro titul EKOŠKOLA
Do Prahy pro titul EKOŠKOLA
Do Prahy pro titul EKOŠKOLA
Do Prahy pro titul EKOŠKOLA
Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony