Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Dětské odpoledne KRAPŠ

Co nového v Klubu rodičů a přátel ZŠ Lomnice?

V uplynulém školním roce se KRAPŠ podílel na několika akcích v Lomnici. První velkou událostí byl společenský ples, který byl spolupořádán se ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice. Na plese tradičně vystoupili žáci 9. ročníku s polonézou, rodiče a další hosté si zatančili a mohli vyhrát krásné ceny v tombole.

Před prázdninami proběhla v Duhovém sále místní školy pěvecká soutěž Lomnický slavík za účastí několika škol z širokého okolí. KRAPŠ na tuto akci poskytl občerstvení pro porotu a soutěžící.

Samostatnou akcí KRAPŠ je již tradičně dětské odpoledne pořádané před ukončením školního roku. Děti měly možnost vyzkoušet si mnoho netradičních her a soutěží, které připravili odborníci z Centra volného času v Ivančicích, nechyběla ani oblíbená podvečerní diskotéka a dětská tombola.

Dlouhodobým projektem KRAPŠ je dovybavení Duhového sálu v místní ZŠ. Na tento projekt byla podána žádost o dotaci na MAS Boskovicko +. Po úspěšné obhajobě projektu na jaře tohoto roku bude v průběhu prázdnin realizována instalace nového dřevěného podia, zastínění sálu a nákup špičkového digitálního klavíru. Projektem z akční skupiny MAS Boskovicko + získal Krapš pro děti ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice majetek v hodnotě přesahující 100.000,- Kč.

I letos podpořil KRAPŠ všechny žáky školy, tentokrát nákupem relaxačních balónů, které budou k dispozici volně ve třídách 1. až 9. ročníku a speciální třídy.

Závěrem bychom rádi pozvali další rodiče, aby s námi spolupracovali. Členem klubu se může stát rodič, jehož dítě navštěvuje místní základní školu. Členský roční poplatek činí 150,- Kč na jedno dítě, další sourozenci platí pouze 50,- Kč na osobu. Z těchto příspěvků a z výnosů dalších činností poskytujeme dětem našich členů příspěvek 200,- Kč na kulturní akce za jeden školní rok, 500,- Kč příspěvek žákům 7. třídy na lyžařský výcvik, žákům 1. stupně 100,- Kč na školní výlet a žákům 2. stupně 200,- Kč na školní výlet.

Za KRAPŠ

Josef Hanák a Andrea Mikitová

Fotogalerie

Dětské odpoledne KRAPŠ
Dětské odpoledne KRAPŠ
Dětské odpoledne KRAPŠ
Dětské odpoledne KRAPŠ
Dětské odpoledne KRAPŠ
Dětské odpoledne KRAPŠ
Logo Škola Online
Logo hope
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony
Doučování žáků škol