Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Přeskočit na obsah stránky

Přeskočit k navigaci

Dětské odpoledne KRAPŠ

Co nového v Klubu rodičů a přátel ZŠ Lomnice?

V uplynulém školním roce se KRAPŠ podílel na několika akcích v Lomnici. První velkou událostí byl společenský ples, který byl spolupořádán se ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice. Na plese tradičně vystoupili žáci 9. ročníku s polonézou, rodiče a další hosté si zatančili a mohli vyhrát krásné ceny v tombole.

Před prázdninami proběhla v Duhovém sále místní školy pěvecká soutěž Lomnický slavík za účastí několika škol z širokého okolí. KRAPŠ na tuto akci poskytl občerstvení pro porotu a soutěžící.

Samostatnou akcí KRAPŠ je již tradičně dětské odpoledne pořádané před ukončením školního roku. Děti měly možnost vyzkoušet si mnoho netradičních her a soutěží, které připravili odborníci z Centra volného času v Ivančicích, nechyběla ani oblíbená podvečerní diskotéka a dětská tombola.

Dlouhodobým projektem KRAPŠ je dovybavení Duhového sálu v místní ZŠ. Na tento projekt byla podána žádost o dotaci na MAS Boskovicko +. Po úspěšné obhajobě projektu na jaře tohoto roku bude v průběhu prázdnin realizována instalace nového dřevěného podia, zastínění sálu a nákup špičkového digitálního klavíru. Projektem z akční skupiny MAS Boskovicko + získal Krapš pro děti ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice majetek v hodnotě přesahující 100.000,- Kč.

I letos podpořil KRAPŠ všechny žáky školy, tentokrát nákupem relaxačních balónů, které budou k dispozici volně ve třídách 1. až 9. ročníku a speciální třídy.

Závěrem bychom rádi pozvali další rodiče, aby s námi spolupracovali. Členem klubu se může stát rodič, jehož dítě navštěvuje místní základní školu. Členský roční poplatek činí 150,- Kč na jedno dítě, další sourozenci platí pouze 50,- Kč na osobu. Z těchto příspěvků a z výnosů dalších činností poskytujeme dětem našich členů příspěvek 200,- Kč na kulturní akce za jeden školní rok, 500,- Kč příspěvek žákům 7. třídy na lyžařský výcvik, žákům 1. stupně 100,- Kč na školní výlet a žákům 2. stupně 200,- Kč na školní výlet.

Za KRAPŠ

Josef Hanák a Andrea Mikitová

Fotogalerie

Dětské odpoledne KRAPŠ
Dětské odpoledne KRAPŠ
Dětské odpoledne KRAPŠ
Dětské odpoledne KRAPŠ
Dětské odpoledne KRAPŠ
Dětské odpoledne KRAPŠ
Logo Ekoškola
Logolink EU
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina do škol
Logo Cambridge Park Partner School
Plníme program Skutečně zdravá škola
Šablony